Detail předmětu

Městské odvodnění

FAST-DPB030Ak. rok: 2023/2024

Předmět se podrobně zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty (stavebně technologické problémy výstavby stokových sítí apod.) Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Hydraulika, Hydrologie, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět přináší informace o činnosti stokové sítě a o odvodňování urbanizovaných celků. Předmět seznamuje s postupem návrhu stokových sítí, se související legislativou a s problémy při výstavbě stokových sítí. Dále se zabývá podrobným zpracováním výpočtů pro návrh dimenzí stokových sítí (hydrologie dešťů, množství splaškových odpadních vod)
Student zvládne cíl předmětu: plánování, návrh, řízení a rekonstrukci stokových sítí včetně hydroinformatiky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy. 2. Druhy stokových sítí a jejich schémata. 3. Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod. 4. Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů. 5. Hydraulika – shrnutí principů pro netlakové proudění. 6. Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích. 7. Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže. 8. Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích. 9. Obsluha a údržba stokových sítí. 10. Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace). 11. Výstavba stokových sítí. 12. Obnova stokových sítí. 13. Informace o zkoušce, procvičení probrané problematiky.