Detail předmětu

Vodárenství

FAST-DPB031Ak. rok: 2023/2024

Metody analýza spotřeby vody, modely predikce potřeby vody, optimalizace návrhu systémů zásobování pitnou vodou, optimalizace tlakových poměrů, modely hydraulické analýzy vodovodních sítí, ztráty vody a metody jejich snižování, technické prostředky pro lokalizaci úniků, hodnocení technického stavu vodárenských systému, kritéria hodnocení, plánování rekonstrukcí, spolehlivost vodárenských systémů, modelování kvality vody při její distribuci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni předmětů BP003 Vodárenství a CP053 Vybrané statě z vodárenství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Prohloubit znalosti z oblasti veřejného zásobování pitnou vodou se zaměřením na navrhování vodárenských systémů, stanovení a zvýšení spolehlivosti dodávek vody, plánování rekonstrukcí.
Prohloubení znalostí v oblasti vybraných problémů zásobování pitnou vodou jako jsou ztráty vody, plánovaní rekonstrukcí, riziková analýza apod.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2. Analýzy spotřeby vody, metody výpočtu potřeby vody. 3.– 4. Optimalizace navrhování struktury vodárenských systémů. 5.– 6. Optimalizace tlakových poměrů vodovodních sítí. 7.- 8. Ztráty vody, způsoby jejich vykazování, ekonomická úroveň ztrát vody, chytré vodoměry. 9.- 10. Ukazatele technického stavu a způsoby jejich stanovení. 11. Posuzování technického stavu vodárenských systémů. 12. Plánování rekonstrukcí. 13. Riziková analýza vodárenských systémů.