Detail předmětu

Městské odvodnění

FAST-DP62Ak. rok: 2023/2024

Předmět se podrobně zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty (stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí apod.) Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Vstupní znalosti

Hydraulika, Hydrologie, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Předmět přináší informace o činnosti stokové sítě a o odvodňování urbanizovaných celků. Předmět seznamuje s postupem návrhu stokových sítí, se související legislativou a s problémy při výstavbě stokových sítí. Dále se zabývá podrobným zpracováním výpočtů pro návrh dimenzí stokových sítí (hydrologie dešťů, množství splaškových odpadních vod)
Student zvládne cíl předmětu: plánování, návrh, řízení a rekonstrukci stokových sítí včetně hydroinformatiky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-K-E-SI (N) doktorský

    obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-P-C-SI (N) doktorský

    obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program D-K-C-SI (N) doktorský

    obor VHS , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy 2) Druhy stokových sítí a jejich schémata 3) Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod 4) Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů 5) Hydraulika - shrnutí principů pro netlakové proudění 6) Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích 7) Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže 8) Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích 9) Obsluha a údržba stokových sítí 10) Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace) 11) Výstavba stokových sítí 12) Rekonstrukce stokových sítí 13) Informace o zkoušce, rezerva, procvičení probrané problematiky