Detail předmětu

Matematické modelování ve vodním hospodářství

FAST-DRB025Ak. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá tvorbou a využitím matematických modelů ve vodním hospodářství. V úvodu jsou představeny základní postupy modelování hydrodynamických a disperzních jevů, sestavení koncepčního a matematického modelu. Jde o problémy proudění a transportu látek vody v tocích a inundačním území, ve vodních nádržích a objektech hydrotechnických staveb, v potrubí a v hydrogeologickém prostředí.
Součástí předmětu je použití vhodného programového vybavení pro řešení konkrétních úloh numerickou cestou.
Praktické použití je prováděno pro vybranou úlohu související s tématem doktorské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Vstupní znalosti

Hydraulika, hydrologie, numerické metody.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem je seznámit posluchače s principy matematického modelování ve vodním hospodářství. Kromě základních obecných postupů matematického modelování si doktorandi osvojí formulaci koncepčního modelu, sestavování matematického modelu, numerické řešení daného problému.
Znalost principů matematického modelování ve vodním hospodářství. Kromě základních obecných postupů matematického modelování si studenti osvojí formulaci koncepčního modelu, sestavování matematického modelu, numerické řešení daného problému.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do matematického modelování. 2.–4. Koncepční model. 5.–8. Řídící rovnice, okrajové a počáteční podmínky. 9.–11. Praktické použití numerických metod. 12.–13. Použití vhodného software pro řešení konkrétních úloh.