Detail předmětu

Fyzikální modelování ve vodním hospodářství

FAST-DRB026Ak. rok: 2023/2024

Předmět prezentuje teorii, metodiku i nástroje k realizaci modelového fyzikálního výzkumu v návaznosti na potřeby matematických modelů hydrodynamických jevů. Výklad je doplněn ověřováním vybraných složitých proudových struktur na vlastních dílech. Posluchači se seznámí s typy hydraulických modelů na různých zkušebních okruzích, získají přehled o používané měřicí a vyhodnocovací technice včetně metod zpracování výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Vstupní znalosti

Matematika, fyzika, odborné předměty oboru vodní stavby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Výuka navazuje na oblast fyziky, hydrauliky a odborných vodohospodářských předmětů. Posluchač získá znalosti o teorii modelování hydraulických jevů a procesů při možném omezení měřítka modelové podobnosti. Rozšíří přehled o moderní využívané měřicí technice používané včetně bezkontaktních měřicích metod (laserové, ultrazvukové) pro identifikaci struktury proudění. S měřicí technikou i hydraulickými okruhy se seznámí přímo v laboratoři při probíhajících zkouškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Teorie podobnosti hydrodynamických jevů. 2.Metodika hydraulického výzkumu, typy okruhů. 3.–4. Měřicí a vyhodnocovací technika. 5.–6. Modelový výzkum tlakových okruhů. 7.–8. Modelový výzkum říčních tratí. 9.–10. Modelový výzkum funkčních objektů přehrad. 11.–12. Výzkum nestacionárních procesů, rotující a pohybující se prostředí. 13. Měření na skutečných dílech.