Detail předmětu

Hydrotechnické stavby

FAST-DRB027Ak. rok: 2023/2024

Aplikace výpočtu přepadu přes nízký jezový práh
Povrchový vodní skok, návrh a posouzení divergentního vývaru.
Dotěsnění podzákladí jezů a bočního obtékání zavazovacích křídel
Pohyblivé jezy s hradící konstrukcí klapkovou a segmentovou (výpočet a návrh konstrukcí) a vakovou (výpočet a návrh vaku).
Výpočet a návrh provizorního hrazení hradlového a hradidlového.
Konstrukční detaily a příslušenství pohyblivých jezů, pohybovací prvky a mechanizmy jezových uzávěrů, manipulační a spojovací lávky.
Zásady sestavování manipulačního řádu pohyblivých jezů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Vstupní znalosti

Klasické pevné jezy a jezy s pohyblivou hradící konstukcí, zásady pro navrhování ocelových hydrotechnických konstrukcí, funkce vodohospodářských soustav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Výpočet a návrh moderních jezových uzávěrů pohyblivých jezů -klapkový, segmentový, vakový. Informativní statický výpočet uzávěrů. Posouzení vhodnosti návrhu z hlediska manipulace pro zajištění odběrů i pro převádění maximálních průtoků

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podrobné seznámení s historickými jezovými konstrukcemi. 2. Dotěsnění podzákladí jezu a podloží zavazovacích křídel jezu. 3. Přepad přes pevný jezový práh pohyblivých jezů při vysokém stupni zatopení dolní vodou, výpočet měrné křivky přepadu. 4. Povrchový vodní skok, divergentní vývar. 5. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh pevného jezového prahu a výpočet měrné křivky přepadu. 6. Výpočet a návrh vakového jezu – návrh vakové hradící konstrukce a výpočet měrné křivky přepadu. 7. Výpočet a návrh podjezí včetně opevnění. 8. Návrh a výpočet příslušenství vakového jezu. 9. Informativní statický výpočet klapkového uzávěru. 10. Informativní statický výpočet segmentového uzávěru. 11. Informativní statický výpočet prvků hradidlového a hradlového provizorního hrazení. 12. Zásady pro sestavování manipulačních řádů jezů v soustavě. 13. Odborná exkurze.