Detail předmětu

Hydrologie

FAST-DSB022Ak. rok: 2023/2024

Základy stochastické hydrologie, modelování umělých průtokových řad, modelování syntetických dešťů, problematika časového a prostorového rozdělení srážek, meteorologické radary a meteorologické družice, numerické meteorologické předpovědní modely, modely srážkoodtokového procesu v malých a velkých povodích, operativní předpovědi odtoku vody z povodí, extrémní průtoky

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základy znalosti z vyšší matematiky, statistiky a teorie pravděpodobnosti, fyziky. Hlubší znalosti z hydrologie na úrovni magisterského studia. Základní dovednosti programování v jazyku Matlab, R.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K celkovému hodnocení předmětu je potřeba splnit zkoušku. Zkouška hodnotí teoretickou i praktickou znalost předmětu. 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Schopnost podrobné orientace v hydrogické problematice, samostatné řešení náročných hydrologických úloh, výchozí teoretické znalosti pro navazující doktorské studium zaměřené na vodohospodářskou problematiku


Doktorand získá znalosti umožňující aplikovat metody stochastické hydrologie a operativní hydrologie při zpracování disertační práce

Základní literatura

STARÝ, M., Hydrologie, Modul 01, Studijní opory, VUT v Brně, 2005.

(CS)

STARÝ, M., Hydrologie, Modul 02, Studijní opory, VUT v Brně, 2005.

(CS)

NACHÁZEL, K., ZEZULÁK J., STARÝ M., Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-0229-4.

(CS)

WAGENER, T., WHEATHER H. S., GUPTA H. V., Rainfall-Runoff Modelling in Gauged and Ungauged Catchments. Imperial College Press, 2004. ISBN-13: 978-1860944666.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základy stochastické hydrologie.
 2. Modelování umělých průtokových řad.
 3. Modelování syntetických dešťů.
 4. Odhady prostorového rozložení srážek nad povodím.
 5. Meteorologické radary, meteorologické družice.
 6. Numerické předpovědní modely srážek.
 7. Modely srážkoodtokového procesu v malých povodích.
 8. Modely srážkoodtokového procesu ve velkých povodích.
 9. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí.
 10. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí.
 11. Operativní předpovědi odtoku vody z povodí.
 12. Extrémní průtoky.
 13. Extrémní průtoky.