Detail předmětu

Hydropedologie

FAST-DSB023Ak. rok: 2023/2024

Rozšíření základních poznatků z hydropedologie.
Rovnice proudění.
Hydraulické charakteristiky půdy.
Práce v laboratoři - měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půd.
Variabilita hydropedologických veličin.
Geostatika půd.
Mísitelné proudění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti z magisterského studia z hydropedologie, hydrauliky, matematiky, fyziky, chemie, pravděpodobnosti a statistiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozšíření znalostí z vybraných částí hydropedologie, samostatné řešení hydropedologických úloh v laboratoři a teoretické znalosti zaměřené na vodohospodářskou problematiku
Studenti individuálně zpracují seminární práci z oblasti Inženýrské hydropedologie v souvislosti s řešenou doktorskou prací

Základní literatura

ROWELL,D.L.: Soil Science, Methods and Applications, Longman Group UK, 2016, ISBN 13: 978-0-582-08784-2

(EN)

KUTÍLEK, Miroslav, NIELSEN, D.R.: Soil Hydrology, Catena Verlang, Germany, 1994

(EN)

KUTÍLEK, Miroslav a KURÁŽ, Václav a CÍSLEROVÁ, Milena.: Hydropedologie, Nakladatelství ČVUT, 2000

(CS)

KODEŠOVÁ, R: Modelování v pedologii. Skriptum ČZU, Praha 2005 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy hydropedologie. 2. Půdní hydrostatika – potenciál půdní vody. 3. Hydrodynamika půdní vody. 4. Rovnice proudění a její řešení. 5.–6. Hydraulické charakteristiky – aproximační funkce retenční křivky, vyšetření parametrů retenčních čar. 7. Program RETC. 8. Infiltrace. 9.–10. Variabilita hydropedologických veličin. 11. Hydropedologické veličiny jako prostorově náhodné proměnné. 12.–13. Mísitelné proudění – popis pohybu rozpuštěných látek a analytické řešení transportu rozpuštěných látek.