Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

FAST-DSB024Ak. rok: 2023/2024

Pokročilé poznatky z meteorologie, moderní přístrojové vybavení a techniky měření.
Dostupné zdroje informací, databáže klimatických a meteorologických dat.
Měření a statistické vyhodnocování meteorologických dat.
Podrobná charakteristika klimatu EU a ČR.
Změna klimatu, globální oteplování, znečištění ovzduší.
Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní vlastnosti přírodních věd, statistika a pravěpodobnost, základní znalosti metod umělé inteligence.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K celkovému hodnocení předmětu je potřeba splnit zkoušku. Zkouška hodnotí teoretickou i praktickou znalost předmětu. 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Souhrn základních poznatků z meteorologie a klimatologie
Prohloubení znalostí z vybraných částí meteorologie a klimatologie
Meteorologické přístroje
Nové informace o změně klimatu

Orientace v měření, zpracování a interpretaci meteorologických dat. Orientace v problematice globálního oteplování a aplikace do vodohospodářských úloh.

Základní literatura

MUNZAR, J., KRŠKA K., SOBÍŠEK B, Meteorologický slovník výkladový terminologický. Academia Praha, 1993. ISBN:80-85368-45-5.

(CS)

RUDA, A., Fyzická geografie, Klimatologie a hydrogeografie pro učitele, Masarykova univerzita, Brno, 2013, online: http://is.muni.cz/elportal/?id=0000000

(CS)

SCHNEIDER, S.h., Terry L. ROOT T. L., MASTRANDREA M. D., Encyclopedia of climate and weather (2 ed.). Oxford University Press, New York, Oxford, 2011, eISBN: 9780195313864.

(EN)

IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contri-bution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. In Press.

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPC-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DPA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program DKA-V doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací.
 2. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie.
 4. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování.
 6. Nové informace v meteorologii.
 7. Klimatologie – terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí.
 8. Klima EU a ČR – podrobná charakteristika.
 9. Změna klimatu, scénáře, dopady.
 10. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření.
 11. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
 12. Metody dynamického a statistického downscalingu, dostupné techniky, software a databáze.
 13. Aplikace změny klimatu do vodohospodářských úloh.

eLearning