Detail předmětu

Řízení odtoku vody z povodí

FAST-DSB027Ak. rok: 2023/2024

Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase, regulační obvod, metody řízení in-line, on-lina a off-line, automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat, vodohospodářský dispečink, operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy, operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Vstupní znalosti

Základní znalosti na úrovni magisterského studia z matematiky, fyziky, hydrologie, nádrží a vodohospodářských soustav.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Znalosti potřebné pro zpracování návrhu a výstavbu řídícího systému odtoku vody z povodí v rámci vodohospodářské soustavy
Dodatečné znalosti týkající se operativního řízení odtoku vody z povodí pomocí izolovaných nádrží a vodohospodářských soustav

Základní literatura

NACHÁZEL, K. - STARÝ, M. - ZEZULÁK, J. a kol: Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství, ACADEMIA Praha, 2004, 318 s., ISBN 80-200-0229-4.

(CS)

LOUCKS, D. P., BEEK, E. Water Resource Systems Planning and management: An introduction to methods, models, and applications. New York: Springer, 2017, 624p., ISBN 978-3-319-44232-7, ISBN 978-3-319-44234-1 (eBook).

(EN)

MIMIKOU, M. A., BALTAS, E. A., TSIHRINTZIS, V. A. Hydrology and Water Resource Systems Analysis. London, New York: CRC Press., Taylor & Francis Group, 2016, 464 p., ISBN 9780367028015.  

(EN)

CHMIELKOWSKI, W. Z. Management of complex multi-reservoir water distribution systems using advanced control theoretic tools and techniques. New York: Cham Springer, 2013, 86 p., ISBN 9783319002392.

(EN)

SINGH, V. P. Water Resources Planning and Management, New York: Springer, 2012, Softcover reprint of the original 1st ed. 1996 edition, 399 p., ISBN: 9789401041775, EAN: 9789401041775.

(EN)

SINGH, V.P., FREVERT, D.K. (editors). (2002). Mathematical Models of Large Watershed Hydrology, Colorado: Water Resource Publications, 2002, Hardcover, Copyright 2021. 914 p., ISBN 1-887201-34-3.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-V doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Problematika řízení odtoku vody z povodí v reálném čase.

2. Schéma regulačního obvodu, metody řízení in-line, on-lina a off-line.

3. Měřící prvky a automatizovaný sběr a přenos dat, filtrace dat.

4. Vodohospodářský dispečink.

5.–7. Operativní řízení zásobní funkce vodohospodářské soustavy - aplikace.

8.–13. Operativní řízení odtoku vody z povodí za průchodu povodní - aplikace.