Detail předmětu

Teorie cen

FAST-DVB067Ak. rok: 2023/2024

Obecná teorie ceny jako součást ekonomické teorie. Teorie užitku. Teorie poptávky. Teorie hodnoty. Hodnota a cena. Produkční funkce a náklady. Nákladové křivky. Analýza nákladů. Teorie ceny v různých konkurenčních prostředích. Cenová politika firmy. Cenová politika státu. Ochrana trhu. Regulace cen. Cena a celková rovnováha ekonomického systému. Inflace. Analýza nákladů inflace. Cenové indexy. Chování cen v čase. Cenová parita. Cena měny. Měnové kurzy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Makro a mikroekonomická problematika oceňování majetku obecně, chování firem na trhu, spotřebitelské možnosti volby, modelové chování trhu a cenové zásady pro subjekty.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Zdůraznit pozici cen ve veškerém ekonomickém dění v návaznosti na makro a mikroekonomickou problematiku. Cena jako nositel rozhodovací činnosti
Znalosti základů ekonomické teorie ceny. Schopnost orientace v cenové politice.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DKA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPA-M doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pozice ceny a cenových hladin v makroekonomice.

2. Cena a její funkce v mikroekonomické problematice.

3. Teorie hodnoty a cena.

4. Teorie užitku a použití ceny.

5. Náklady a tvorba ceny.

6. Nákladové křivky, analýza nákladů.

7. Náklady a cena podle odvětvových ekonomik.

8. Cenová politika státu.

9. Cenová politika firmy.

10. Ochrana trhu, dotčená legislativa.

11. Regulace cen a její použitelnost.

12. Chování cen v čase, měnové kurzy.

13. Cenová parita a její využití v rámci EU.