Detail předmětu

Výuka v terénu III

FAST-GE22Ak. rok: 2023/2024

Vytyčení prostorové polohy budovy, vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu.
Zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu.
Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti.
Určení výšek bodů přesnou nivelací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Práce s geodetickými přístroji, výpočet vytyčovacích prvků

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Schopnost provádět jednoduché vytyčovací úlohy, zaměření přirozeně signalizovaného vlícovacího bodu, použití GPS pro určení polohy.
Schopnost vytyčit jednoduchý objekt, určit přirozeně signalizovaný bod pro leteckou aerotriangulaci. Počití GPS pro určení bodů bodového pole.

Základní literatura

Richardus, P.: Project Surveying. A.A. Balkema Rotterdam, 1984. (EN)
Michalčák, O. a kol.: Inžinierská geodézia I. Alfa Bratislava, 1985. (SK)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa Bratislava, 1990. (SK)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kontrola vytyčovací sítě 1 den. Vytyčení prostorové polohy budovy 1 den. Vytyčení oblouku, zaměření podélného a příčného profilu 1 den. Zaměření 4 přirozeně signalizovaných vlícovacích bodů 2dny. Měření délek různými metodami, posouzení přesnosti 1 den. Určení výšek bodů přesnou nivelací 2 dny.