Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

FAST-HE58Ak. rok: 2023/2024

Prvotní znalecké úkony, zajišťování důkazů. Skladba znaleckého posudku, vady znaleckého posudku. Úvod do metodiky oceňování majetku (názvosloví znaleckého oceňování, základní metody oceňování majetku, výpočet opotřebení, zákon o oceňování majetku). Předpisy pro oceňování nemovitostí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základy katastru nemovitostí, vlastnické právo.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Porozumět metodám oceňování majetku.

Student porozumí metodám oceňování majetku.

Základní literatura

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.. Sagit, Praha, 1997. (CS)

Doporučená literatura

Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 40/1964 Sb.. Sagit, Praha, 1964. (CS)
Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů č. 513/1991 Sb.. Sagit, Praha, 1991. (CS)
Stavební zákon, č. 183/2006 Sb.. Sagit, Praha, 2006. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Právní úprava znalecké činnosti - zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. 2. Prvotní znalecké úkony, zajišťování důkazů. 3. Skladba znaleckého posudku, vady znaleckého posudku. 4. Úvod do metodiky oceňování majetku (nízvosloví znaleckého oceňování, základní metody oceňování majetku, výpočet opotřebení, zákon o oceňování majetku). 5. Předpisy pro oceňování nemovitostí - přehled oceňovacích předpisů: a) Od r. 1897 - do 30.4.1964 b) Od 1.5.1964 do 31.12.1984 c) Od 1.1.1985 do 31.10.1994 d) Od 1.11.1994 dále e) Oceňování pro restituce 6. Prováděcí vzhlášky yákona o oceňování majetku 7.-10. Příkladz oceňování