Detail předmětu

Právní vztahy k nemovitostem

FAST-HE59Ak. rok: 2023/2024

Obecné otázky - pojem věc v právním slova smyslu, členění, součást a příslušenství věci, pojem nemovitost, stavba, pozemek.
Vlastnické právo - vymezení, obsah, oprávnění vlastníka, omezení vlastníka, spoluvlastnictví. Další věcná práva, držba. Užívací vztahy k nemovitostem. Závazkové vztahy - obecné otázky, vznik, změna, zánik. Dědění.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Vstupní znalosti

Základní pojmy a definice katastru nemovitostí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Porozuměním právním pojmům. Základní orientace ve vlastnickém právu.

Student by měl porozumět právním pojmům a získat základní orientaci ve vlastnickém právu.

Základní literatura

Pekárek M., Průchová I.: Pozemkové právo. MU Brno, 1996. (CS)
Vyhláška 26/2007. ČÚZK, Praha, 2007. (CS)

Doporučená literatura

Instrukce A. Ministerstvo financí ČR, 1931. (CS)
Instrukce B. Ministerstvo financí ČR, 1932. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor GD , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2.Obecné otázky - pojem věc v právním slova smyslu, členění, součást a příslušenství věci. 3. Pojem nemovitost, stavba, pozemek. 4. Vlastnické právo - vymezení, obsah. 5. Oprávnění vlastníka, omezení vlastníka, spoluvlastnictví. 6. Další věcná práva, držba. 7. Užívací vztahy k nemovitostem. 8. Závazkové vztahy - obecné otázky, vznik, změna, zánik. 9.-10. Dědictví.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.- 2.Obecné otázky - pojem věc v právním slova smyslu, členění, součást a příslušenství věci. 3. Pojem nemovitost, stavba, pozemek. 4. Vlastnické právo - vymezení, obsah. 5. Oprávnění vlastníka, omezení vlastníka, spoluvlastnictví. 6. Další věcná práva, držba. 7. Užívací vztahy k nemovitostem. 8. Závazkové vztahy - obecné otázky, vznik, změna, zánik. 9.-10. Dědictví.