Detail předmětu

Vybrané stati z pozemního stavitelství 1

FAST-CH004Ak. rok: 2023/2024

Obsah předmětu je zaměřen na detailní řešení obalových konstrukcí staveb, a to zejména střešních a svislých obvodových plášťů. Kurz také poskytuje znalosti speciálních systémů tepelných izolací na bázi odrazivosti tepelného záření a moderní a netradiční druhy montovaných konstrukcí plášťů budov včetně solárního zastřešení. Další část kurzu bude zaměřena na moderní hydroizolační vrstvy a tepelné izolace a jejich napojení na různé typy střech a svislých plášťů. Podrobně je v předmětu řešeno opláštění halových objektů, jejich vlastností a detailů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Znalosti základních zásad navrhování obalových konstrukcí budov z předmětů zařazených do bakalářského studia. Znalost stavebně fyzikální problematiky a stavebně fyzikálních požadavků kladených na obalové konstrukce budov i vnějších a vnitřních působících na tyto konstrukce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Přesný, jasný a zcela konkrétní návrh ploché či šikmé střechy nad teplotně a vlhkostně jakékoliv vnitřní prostředí. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení i střešních teras, střešních parkovišť, heliportů a střech zatravněných. Vše v těsné návaznosti na detaily. Základní přehled o konstrukčních a stavebně fyzikálních principech řešení sanací jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech.
Student získá detailní znalosti o izolačních technikách objektů - tepelné izolace svislých konstrukcí, šikmých a plochých střešních plášťů, atd. Znalost detailního návrhu a materiálového řešení střešních teras, parkovišť a střech zatravněných.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Šikmé střechy – skladby jedno dvou a tříplášťových šikmých střech, materiály pojistných hydroizolací, parozábran. Tepelné izolace šikmých střech včetně materiálů na bázi odrazivosti sálavého tepla. 2. Šikmé střechy – Krytiny plechové (hladké, vlnité, imitující střešní tašky, šablony, šindele), plastové, asfaltovláknité, kamenné, dřevěné (desky, šindele) doškové, solární – zásady a detaily řešení. 3. Šikmé střechy – Navrhování šikmých střech v horských oblastech (zabezpečení proti sesuvu sněhu a větrnému vztlaku). Šikmé střechy zatravněné. 4. Ploché střechy – Hydroizolace plochých střech jejich použití a aplikace. Solární fólie. Hydroizolace stěrkové. Sanace šikmých střech. 5. Ploché střechy – Způsoby stabilizace plochých střech proti větrnému vztlaku (lepení, stabilizační vrstva, mechanické kotvení). 6. Ploché střechy – Střešní terasy a střechy pojízdné (parkoviště, heliporty). Konstrukční zásady, detaily. Zatravněné střechy. Druhy zatravnění, konstrukční zásady, detaily. 7. Ploché střechy – Sanace plochých střech. 8. Halové stavby – druhy hal (výrobní, skladové, administrativní, sportovní, apod.), požadavky, konstrukce, opláštění hal. 9. Halové stavby – střechy, podlahy, detaily. Vestavky v halách. 10. Svislé obvodové pláště budov – rozdělení, požadavky na svislé pláště. 11. Svislé obvodové pláště budov – jednoplášťové – detaily, materiálové řešení. 12. Svislé obvodové pláště budov – dvouplášťové – detaily, materiálové řešení, návaznosti na jiné skladby. 13. Lehké obvodové pláště – terminologie dle ČSN EN 13119, konstrukční řešení, vlastnosti.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. – 2. Zadání a konzultace tří variant skladeb šikmých střech. 3. Studie odvodnění ploché střechy 4. – 5. Dvě varianty skladeb jednoplášťové ploché střechy, detaily 1:10 u atiky, střešního vtoku, dilatace, návaznosti různých skladeb 6. Odvodnění a skladba střešního pláště střechy dvouplášťové 7. Praktická ukázka provádění hydroizolačních vrstev plochých střech 8. Dvě varianty skladeb dvouplášťové střechy různých sklonů 9. – 10. Návrh pláště haly dle zadaného účelu, detaily u soklu a okapu. 11. – 12. Návrh a detaily dvou variant dvouplášťových svislých plášťů budov 13. Zápočet