Detail předmětu

Konstrukční detail

FAST-CH005Ak. rok: 2023/2024

Konstrukční detail tvoří základní vztah mezi architekturou a konstrukcí. Strukturou je zde konstrukce, jejíž jednotlivé díly a prvky jsou upraveny do celku, respektujícího jak statická, tak i architektonická hlediska komplexně i v detailu. Pro celkové působení díla je tato skutečnost rozhodující. Detail je propojen s konstrukcí řadou funkčních vazeb. K funkčním vztahům patří: působení vnitřních a vnějších vlivů prostředí na stavbu, funkčnost a výtvarný záměr, statika a dynamika konstrukce, optimální energetická náročnost, vzájemné vztahy detailu a celku, technologie a proveditelnost, funkčnost, provozní spolehlivost a ekonomika.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Teorie konstrukcí pozemních staveb, zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem. Technické a typologické zásady návrhu stavby a jednotlivých konstrukčních celků.
Orientace v předpisech: Stavební zákon + prováděcí vyhlášky, ČSN, DIN, ISO, EN.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Konstrukční – stavebně architektonický detail se v rozhodující míře podílí na celkové úrovni stavby. Student pod vedením učitele řeší konstrukční detaily z konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.
Student musí prokázat schopnost řešení konstrukčních detailu konkrétní projektové dokumentace a zpracovává seminární práci na dané téma. Nedílnou součástí práce je veřejná obhajoba zvoleného technického řešení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání 3 vybraných detailů a seminární práce, 2. Konzultace detailů a seminární práce 3. Konzultace detailů a seminární práce 4. Konzultace detailů a seminární práce 5. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace 6. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace 7. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace 8. Prezentace vybraných detailů a seminární práce, konzultace 9. Prezentace vybraných detailů a seminární práce 10. Udělení zápočtu