Detail předmětu

Sanace a adaptace budov

FAST-CH016Ak. rok: 2023/2024

Stavebně - fyzikální a stavebně -technické zákonitosti platné pro sanace vlhkého zdiva budov, příčiny vlhnutí zdiva starších stavebních objektů, stavebně-technický průzkum vlhkosti a jeho vyhodnocování, metody snižování vlhkosti zdiva budov, projektová dokumentace pro sanace budov, problematika ochrany spodní stavby objektů proti pronikání radonu. Řešení otázek spojených s ochranou dřevěných stavebních konstrukcí vůči biologickým činitelům zejména ve vztahu k rekonstruovaných objektů. Problematika rekonstrukcí příček, podhledů, rekonstrukce a renovace komínů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Vstupní znalosti

Stavebně-fyikální zákonitosti pohybu vody ve stavebních konstrukcích,teorie konstrukcí pozemních staveb,mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí,zakreslování stavebních konstrukcí dle platných norem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Analýza vlivu vlhkosti na chování stavebních konstrukcí,příčiny vlhnutí zdiva,měření vlhkosti stavebních konstrukcí,zpracování stavebně-vlhkostního průzkumu,aplikace metod dodatečného snižování vlhkosti,analýza působení biotických činitelů na stavební konstrukce,návrh a realizace opatření proti pronikání radonu do rekonstruovaných objektů.
Student bude schopen zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení
sanace budovy včetně stavebně vlhkostního průzkumu a biotického průz-
kumu . Je schopen provést návrh metody sanace budovy ve vztahu ke
zjištěným skutečnostem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní teoretické poznatky ze sanační techniky budov. Příčiny vlhnutí zdiva stavebních objektů 2. Transport vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Metody měření vlhkosti ve stavebních konstrukcích. 3. Vlhkostní průzkumy stavebních objektů. Projektová dokumentace pro sanaci vlhkého zdiva. 4. Novodobé mechanické sanační metody. 5. Metody infúzních clon sanace zdiva. Elektrofyzikální metody sanace vlhkosti zdiva. 6. Metody sanace vlhkosti založené na proudění vzduchu, sanační omítky. Metody stavebních opatření. 7. Problematika úpravy soklové části zdiva budov. 8. Ochrana rekonstruovaných objektů proti pronikání radonu. 9. Rekonstrukce příček. Rekonstrukce podhledů. 10. Renovace a rekonstrukce komínů. 11. Dodatečné kotvení stavebních konstrukcí. 12. Rekonstrukce plochých střech. 13. Ochrana stavebních objektů proti biologickým činitelům.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání semestrální práce, výběr stávajícího objektu 2. Zaměření stávajícího stavu 3. - 4. Stavebně technický a stavebně historický průzkum objektu 5. - 6. Návrh na nové využití objektu 7. Návrh sanace poruch a vad 8. Projekt sanace vlhkosti, vč. technologického předpisu 9. Projekt sanace jiné poruchy objektu 10. - 11. Návrh zateplení objektu včetně výpočtu 12. Kompletace projektu 13. Zápočet