Detail předmětu

Aplikovaná fyzika (M)

FAST-NBB008Ak. rok: 2023/2024

Vlnění, vlnová rovnice, intenzita vlnění, stojaté vlny, základní akustiké veličiny, vnitřní akustika, útlum, doba dozvuku, teplota, termodynamika, vlastnosti systémů,zdroje a šíření tepla, sluneční svit a fotometrie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Vstupní znalosti

Fyzika z bakalářského studia, matematika

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získat znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.
Znalosti v oblasti fyziky, která nebyla probrána v základním kurzu. Týká se akustiky, osvětlení a jejich aplikace na budovy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Akustika a kmity v materiálech. 2. Vlnění v materiálech. 3. Ultrazvuk. 4. Fotometrie. 5. Osvětlení. 6. Sluneční záření. 7. Charakteristika denního světla. 8. Vnitřní klima budov. 9. Základní charakteristika termická a akustická. 10. Základní charakteristika vlhkostní.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Základy práce v laboratoři. 3.–4. Akustika – měření. 5.–6. Vlnění – měření. 7.–8. Ultrazvuk – měření. 9. Fotometrie, osvětlení, termika – měření. 10. Písemná a ústní zkouška. Měření je prováděno v laboratořích.