Detail předmětu

Ateliér urbanistické tvorby

FAST-NGA051Ak. rok: 2023/2024

Aplikace teoretických znalostí, získaných předchozím studiem urbanistických, územně plánovacích i architektonických disciplín, získání povědomí o podstatě rovnovážného vztahu umělého a přírodního prostředí, o trvale udržitelném rozvoji sídel i krajiny.
Tvorba urbanistického celku vycházející z analýzy základních funkčních systémů sídla, potřeb lidského společenství, anticipace jeho demografického i sociálního vývoje, ochrany přírodních i historických hodnot území. Koordinace současných i budoucích aktivit, stanovení funkčního využití i limitů ploch v území.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Absolvování nejméně tří Ateliérů architektonické tvorby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Aplikace teoretických znalostí, získaných předchozím studiem urbanistických, územně plánovacích i architektonických disciplin, získání povědomí o podstatě rovnovážného vztahu umělého a přírodního prostředí, o trvale udržitelném rozvoji sídel i krajiny.

Schopnost aplikovat teoretické znalosti, získané předchozím studiem urbanistických, územně plánovacích i architektonických disciplin, získání povědomí o podstatě rovnovážného vztahu umělého a přírodního prostředí, o trvale udržitelném rozvoji sídel i krajiny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace ARP , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–4. Analýzy, referenční příklady, související prameny, základní idea řešení úkolu. 5. Kritika rozpracovaného projektu vedená kolektivem pedagogů za účasti všech studentů skupiny, korekce a stanovení dalšího postupu. 6.–9. Rozpracování potvrzeného konceptu. 10. Kritika výsledného řešení projektu vedená kolektivem pedagogů za účasti všech studentů skupiny, závěrečná fáze ideového řešení. 11.–13. Výsledné zpracování finální podoby projektu a všech jeho příloh, závěrečná kritika a klasifikace.