Detail předmětu

Tradice a Nový urbanismus

FAST-NGB059Ak. rok: 2023/2024

Získání orientace v aktuálních tendencích „tradičně“ orientované architektury, stavby sídel a rozvoje kulturní krajiny. Předmět se zabývá přínosem tradičního pojetí městské struktury na člověka 21. století. Je kritickým zrcadlem funkcionalistického města. Přednášky i seminář jsou zaměřeny na nové pojetí tradice, na její rozklíčování a pochopení v současném světě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti dějin, teorie a kompozice architektury, získané v bakalářském studiu. Předpokládá se přiměřená pasivní znalost angličtiny, popř. dalších relevantních světových jazyků.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Získání orientace v aktuálních tendencích tradičně orientované architektury, stavby sídel a rozvoje kulturní krajiny. V rámci semináře pořízení českých překladů klíčových programových textů (převážně z angličtiny), jejich analýza, kritická reflexe a evaluace ve vztahu k podmínkám v České republice.
Student zvládne cíl předmětu, tzn. získání orientace v aktuálních tendencích tradičně orientované architektury, stavby sídel a rozvoje kulturní krajiny. V rámci semináře přeloží do češtiny dosud nepřeložený klíčový programový text.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace ARP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tradiční urbanismus, kulturní krajina a jejich reflexe v první polovině 20. století – C. Sitte 2. Kritika modernistické stavby měst a „velkého zničení krajiny“ – J. Gehl, J. Jacobsová 3. L. Krier, Princ Charles a Poundbury, evropské iniciativy (Urban Resistence, INTBAU) 4. Nový urbanismus – A. Duany, E. Plater-Zyberk, vývoj v USA 5. Humanistické a holistické koncepty – C. Alexander 6. Fraktály a „biophilia“ – tradiční forma, materiál a technologie jako obraz fyzického a biologického řádu světa – N. Salingaros, E. O. Wilson 7.Tradiční pojetí evropského města 8. Definice města dle historiků, architektů, inženýrů – stálý svár 9. Image města 21.století 10. Futuristická města napříč historií 11. Babylonská věž – kritika současných měst 12. Česká sorela 13. Současné trendy v urbanismu v ČR

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Zadání tématického analytického úkolu, vysvětlení systému práce 3.-4. Urbanistický průzkum, rešerše 5.-6. Zpracování 1. skupiny analýz dle aktuálního tématu práce 7.-8. Zpracování 2. skupiny analýz dle aktuálního tématu práce 9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů 12.-13.Zhodnocení výsledné práce