Detail předmětu

Systémy měření a regulace v TZB

FAST-NTA038Ak. rok: 2023/2024

Předmět seznámí se základním technickými principy návrhu systémů měření a regulace pro provozování systémů TZB v obytných a občanských stavbách. Provede základní přehled o aktuálních systémech metodách a principech řízení systémů TZB. Předmět prezentuje základy měření fyzikálních veličin a jejich následné využití pro regulaci systémů vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Znalosti na úrovni předmětu elektroinstalace
Znalosti návrhu zdravotechnických zařízení, vytápění a vzduchotechniky
Základní znalosti energetické koncepce budov
Znalost stavební fyziky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

BAŠTA, Jiří. Regulace v technice prostředí staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05455-0.

(CS)

ŠVARC, Ivan. Automatické řízení. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4398-3.

(CS)

MALÝ, Martin. Hradla, volty, jednočipy: úvod do bastlení. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2017. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-23-2.

(CS)

VALTER, Jaroslav. Regulace v praxi, aneb, Jak to dělám já. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-256-5.

(CS)

ROUBAL, Jiří a Petr HUŠEK. Regulační technika v příkladech. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 9788073002602.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, fyzikální zákony v elektrotechnice a výpočty. 2. Slaboproudá zařízení a rozvody. 3. Základní systémy měření a regulace. 4. Prvky a komponenty pro regulační obvody. 5. Technické kreslení v elektrotechnice a slaboproudých rozvodech. 6. Měření elektrických a neelektrických veličin. 7. Automatizace, optimalizace a výroková logika. 8. Regulátory a akční členy. 9. Návrh regulačních obvodů. 10. Nadřazené systémy měření a regulace, návrh, využití. 11. Systémy řízení pro vzduchotechnická zařízení. 12. Systémy řízení pro tepelné soustavy. 13. Provoz a údržba vzduchotechniky, chlazení a tepelných soustav.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Návrh silových vodičů, kabelů a jističů Úvod do programování regulátoru Regulátory měření a regulace-snímače Regulátory měření a regulace-akční členy Praktické ukázky zapojení regulačních obvodů Samostatná praktika s vstupními a výstupními veličinami regulačních obvodů Výpočet nejistot při měření prakticky naměřených veličin Výběr regulátoru pro zadané počty snímaných a řídících veličin Logické obvody, dělení a aplikace Regulační schéma systému měření a regulace, zakreslování Schéma systému měření a regulace pro vzduchotechniku Schéma systému měření a regulace pro vytápění Závěrečná kontrola a zápočet