Detail předmětu

Diplomový seminář (TZB)

FAST-NTA040Ak. rok: 2023/2024

Předmět obsahově navazuje na specializovaný seminář. Studenti dokončí návrhy zvolených technických opatření v návaznosti na výstupy získané modelováním formou experimentálního měření nebo počítačové simulace. Své návrhy zhodnotí vybraným způsobem: vypracováním certifikátu (environmentální) kvality budovy, vypracováním energetického auditu či posudku nebo zprávy facility managementu. Výstupy práce budou studenti skupinově prezentovat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Vstupní znalosti

Znalosti z oborů navrhování pozemních staveb, navrhování systémů TZB, měření a regulace, energetický audit, inteligentní budovy, facility management, udržitelná výstavba.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-EVB magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Dokončení studie nebo projektu opatření stavební části. 3-4. Dokončení studie či projektu opatření systému TZB nebo studie či projektu systému aplikující obnovitelný nebo odpadní zdroj energie. 5. Příprava podkladů pro hodnocení formou certifikace budov, energetického auditu či posudku nebo zprávy facility managementu. 6-8. Zpracování výsledků vybranou formou hodnocení 9. Vypracování prezentace shrnující vliv navržených opatření na environmentální vlastnosti budovy včetně technického řešení opatření a problematiky řešené modelováním 10. Skupinová prezentace prací a jejich hodnocení