Detail předmětu

Inženýrský seminář 2

FAST-NVA040Ak. rok: 2023/2024

Studenti si zvolí další speciální nasměrování studia – stavební ekonomika a řízení, projektové řízení staveb, systémová analýza a veřejné investice, kde jim bude nabídnut seznam témat diplomových prací. Student po výběru tématu je pak v těchto sekcích již individuálně připravován jednotlivými pedagogy a zpracuje seminární práci na téma blízké tématu diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu jednotlivých disciplín ekonomiky a managementu stavebnictví.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Schopnost syntetizovat získané vědomosti během studia s dalším specifickým zaměřením a jejich uplatnění v seminární práci.
Schopnost syntetizovat získané vědomosti během studia s dalším specifickým zaměřením a jejich uplatnění v seminární práci.

Základní literatura

Aktuálně podle realizovaných zadání. Odborná literatura na základě zadání vedoucího práce a vlastní rešerše.

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do seminární práce. 2. Informační a citační etika. Autorské právo. 3. Normy pro bibliografické citace a odkazy. 4. Směrnice a formální úprava diplomových prací. 5.–11. Konzultace, vypracování seminární práce podle individuálního zadání. 12. Prezentace a obhajoba seminární práce. 13. Odevzdání seminární práce. Zápočet.