Detail předmětu

Ruština pro mírně pokročilé

FAST-VYR003Ak. rok: 2023/2024

Témata - vzdělání, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha
Mluvnice – předložkové vazby, skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, infinitiv, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Vstupní znalosti

Studenti by měli dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, skloňování podstatných jmen a zájmen, datum, minulý čas, vykání.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je dosáhnout mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále schopnosti číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.
Student zvládne cíl předmětu, pokud dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice, a také bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Základní literatura

Materiály zpracované vyučující předmětu.

(RU)

JELÍNEK, Stanislav a kol.: Raduga 2 po novomu. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-700-7.

(RU)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-VP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program B_A+U bakalářský

    specializace --- (do 2022) , 2. ročník, letní semestr, volitelný
    , 3. ročník, letní semestr, volitelný
    specializace --- (do 2022) , 3. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina, opakování 2. L2-opakování tématu Škola, Vyučování - četba a poslech textů, nová slovní zásoba, školní předměty 3. L2-Vyučování, rozvrh hodin, rozhovory, skloňování zájmen (kdo, co), předložkové vazby (po) 4. L2-Vyučování, typy škol, skloňování podstatných jmen (mužský, ženský rod, jednotné číslo), opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí 5. L3-Orientace ve městě, rozhovory, metro v Moskvě, časování sloves "jet/jít, moci" 6. L3-Dopravní prostředky, infinitivní věty, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí 7. L4-Nakupování, rozhovory, cvičení, časování sloves "koupit, ptát se, vzít", 1. a 2. pád množného čísla některých podstatných jmen 8. L4-Nakupování, oblečení, květiny, potraviny, pohyblivé "-o-, -e-" u podstatných jmen, 4. pád množného čísla neživotných a životných podstatných jmen, opakování 9. L5-Moskva - památky, texty, cvičení, skloňování podstatných jmen (střední rod, jednotné číslo) 10. L5-Petrohrad - památky, texty, cvičení, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby (po) - shrnutí 11. L6-Praha - památky, rozhovory, 1. a 2. pád množného čísla podstatných jmen (ženský, střední rod) 12. L6-Praha, cvičení, text, skloňování podstatných jmen v množném čísle – shrnutí 13. Opakování, shrnutí, hry, hraní rolí