Detail předmětu

Fotochemie

FCH-DCO_NADAk. rok: 2023/2024

Zdroje fotochemicky účinného záření a měření zářivého toku. Negativní fotorezisty. Fotochemické procesy při síťování makromolekul, reakce excitovaných chromoforů, fotochemické síťování fotogenerovanými reaktivními sloučeninami. Fotorezisty založené na fotoindukované změně polarity. Fyzikálně-chemické změny při síťování makromolekul. Bod gelace a citlivost fotorezistů. Kvantový výtěžek tvorby příčných vazeb. Fotoiniciovaná polymerace. Fotoiniciovaná radikálová polymerace, fotogenerace radikálů, fotofragmentace, iniciátory podléhající fotofragmentaci, radikály generované abstrakcí vodíku excitovanými stavy ketonů, tvorba radikálů výměnou ligandů. Průběh fotopolymerace. Fotoiniciovaná kationtová polymerace. Pozitivní fotorezisty. Systémy založené fotochemické transformaci diazonaftochinonů. Pozitivní fotorezisty pro UV-B oblast. Charakteristiky fotorezistů. Senzitometrie fotorezistů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Fotochemie, fyzikální chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška
není

Učební cíle

Cílem předmětu seznámení studentů s pokročilými fotochemickými technologiemi.

Pokročilé znalosti fotochemie a fotofyziky, fotochemické reakce organických a makromolekulových sloučenin, polymerní zobrazovací systémy a fotopolymerizující systémy a jejich využití.

Studijní opory

S ohledem na konzultační formu výuky nejsou studijní opory vytvářeny 

 

Základní literatura

REISER, A. Photoreactive Polymers: The Science and Technology of Resists. (EN)
ŠÍMA, J., ČEPPAN, M., JANČOVIČOVÁ, V., VELIČ, D. Fotochémia. 1. vyd. STU Bratislava, 2011 (SK)

Doporučená literatura

LAPČÍK, L., PELIKÁN P., ČEPPAN, M. Fotochemické procesy. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1987 (SK)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_FCH_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem předmětu seznámení studentů s pokročilými fotochemickými technologiemi. Pokročilé znalosti fotochemie a fotofyziky, fotochemické reakce organických a makromolekulových sloučenin, polymerní zobrazovací systémy a fotopolymerizující systémy a jejich využití.

eLearning