Detail předmětu

Vybrané statě z elektrických strojů a přístrojů

FEKT-DPC-VE2Ak. rok: 2023/2024

Aktuální trendy v oblasti elektromechanické přeměny energie a v oblasti teorie a konstrukce elektrických přístrojů. Využití moderních numerických metod a umělé inteligence pro řešení problémů z oblasti elektrických strojů a přístrojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni vysokoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student zpracuje projekt podle zadání vyučujících (15 normostran, max. 30 bodů). Předmět je zakončen závěrečnou ústní zkouškou (max. 70 bodů).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Rozšíření teoretických znalostí pro zpracování a úspěšné obhájení disertační práce. Vědecká výchova v oboru elektrických strojů a přístrojů.
Získání přehledu o aktuálních trendech v oboru elektrických strojů a přístrojů. Osvojení nejnovějších numerických metod a metod umělé inteligence.

Základní literatura

Ch.-M. Ong, Dynamic simulation of electric machinery using matlab and simulink. Prentice Hall, USA, 1997.
J. Pyrhonen, T. Jokinen, V. Hrabovcova, Design of Rotating Electrical Machines. 2nd edition. Wiley, 2013. 538 p. ISBN 978-1118581575.

Doporučená literatura

D.C. White, H.H. Woodsone, Electromechanical energy conversion. John Wiley and sons, NY 1959
I. Boldea, S.A. Nasar, The Induction Machine Handbook. Boca Raton: CRC Press LLC, 2002. 949 p. ISBN 0-8493-0004-5.
J. R. Jr. Hendershot, T.J.E. Miller, Design of Brushless Permanent-Magnet Motors. Motor Design Books LLC, 2010. ISBN 978-0984068708.
I. Boldea, Reluctance synchronous machines and drives. Clarendon Press, 1996. 240 p. ISBN 978-0198593911.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPC-EKT doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-KAM doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-MET doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-SEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-TLI doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DPC-TEE doktorský, libovolný ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor