Detail předmětu

Near and on Body Communications

FEKT-MPA-KBCAk. rok: 2023/2024

Předmět diskutuje reprezentaci živé tkáně vhodnými numerickými fantomy a šíření elektromagnetických vln podél lidského těla. Předmět se věnuje návrhu antén pro komunikaci v blízkosti těla, vysvětluje princip integrace antén do textilních substrátů a propojení antén se senzory vitálních funkcí. V posledním kroku se věnujeme systémové optimalizaci takto vytvořené bezdrátové sítě.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základní znalosti matematiky a fyziky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Průběžné testy (10 bodů), počítačová cvičení (20 bodů), individuální projekt (20 bodů), písemná část zkoušky (20 bodů), ústní část zkoušky (30 bodů). 


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s mechanismy šíření elektromagnetických (EM) vln v blízkosti živé tkáně, s návrhem vhodných EM komponentů a jejich implementací.
Absolvent je schopen navrhnout bezdrátovou síť pro komunikaci v blízkosti živé tkáně, navrhnout a implementovat její dílčí komponenty.

Základní literatura

HALL, P. S.; HAO, Y. Antennas and Propagation for Body-Centric Wireless Communications. Norwood: Artech House, 2012. ISBN: 978-1-6080-7376-4 (EN)
SAZANOV, E. Wearable sensors: fundamentals, implementation and applications. Elsevier, 2020. ISBN: 978-0-1281-9246-7 (EN)
ABBASI, Q.H.; REHMAN, M.U.; QARAQE, K.; ALOMAINY, A. Advances in body-centric wireless communication. Applications and state-of-the-art. The IET, 2016. ISBN: 978-1-8491-9989-6 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning