Detail předmětu

Mobile Communication Seminar

FEKT-MPA-SKTAk. rok: 2023/2024

Studenti získají přehled o nejnovějších trendech v oblasti bezdrátových a mobilních komunikačních systémů. První část předmětu je koncipovaná jako série přednášek, vedených v anglickém jazyce odborníky z praxe, zahraničních univerzit nebo VUT. Obsahově jsou přednášky dominantně zaměřeny na mobilní buňkové sítě, zpracování signálů, antény a šíření rádiových signálů. Ve druhé části předmětu je úkolem studenta zpracovat a přednést prezentaci shrnující poznatky ve vybraném odborném časopiseckém článku.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu upřesňuje každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Garant si vyhrazuje právo na úpravu podmínek v závislosti na aktuálních vyhlášeních děkana a rektora. Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem na základě zisku bodů následovně:

•    Hodnocení při absolvování přednášek     

min. 24 bodů, max. 48 bodů

•    Nastudování odborného článku a jeho prezentace

min. 26 bodů, max. 52 bodů

Celkem

min. 50 bodů, max. 100 bodů

 

Učební cíle

Cílem předmětu je (a) seznámit studenty s nejmodernějšími technikami a trendy v oblasti bezdrátových a mobilních komunikačních systémů, (b) rozvinout schopnost studentů porozumět odbornému cizojazyčnému textu a (c) podpořit jejich prezentační dovednosti.
Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět odborné prezentaci vedené v anglickém jazyce; (b) popsat podstatu vybraných moderních technik využívaných v komunikačních systémech; (c) porozumět podstatě odborného časopiseckého článku; (d) připravit a obhájit technickou prezentaci v anglickém jazyce.

Základní literatura

GHASEMI, A., ABEDI, A., GHASEMI, F. Propagation Engineering in Wireless Communication, Second Edition. Springer, 2016. DOI 10.1007/978-3-319-32783-9. Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny SpringerLink. (EN)
XIANG, W., ZHENG, K., SHEN, X.S. (Eds) 5G Mobile Communications. Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-34208-5. Publikace je dostupná studentům a zaměstnancům VUT prostřednictvím digitální knihovny SpringerLink. (EN)

Doporučená literatura

TRACY, B. Speak to Win: How to Present with Power in Any Situation, 2008, Amacom, ISBN: 978-0814401576 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-6. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.  7-12. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.13. Prezentace a ohodnocení.  

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-6. Odborná přednáška z oblasti komunikačních technologií.  7-12. Zpracování časopiseckého článku, konzultace.13. Prezentace a ohodnocení.