Detail předmětu

Computer and Communication Networks

FEKT-MPA-PKSAk. rok: 2023/2024

Studenti se seznámí se strukturou a architekturou sítí, teoretickými základy paketových sítí, referenčními modely, aplikacemi (HTTP, FTP, SMTP, DNS), protokolovou sestavou TCP/IP (TCP, UDP, IP, směrování, řízení toku, IP adresy), přenosovými médii, lokálními počítačovými sítěmi, přístupovými metodami, sítí Ethernet (princip, varianty, přepínače, VLAN, PoE), bezdrátovými sítěmi rodiny 802.11, vysokorychlostními technologiemi WAN, multimediálními aplikacemi (RTP, SIP, služby VoIP, QoS), bezpečností síťového provozu (základy kryptografie, autentizace, integrita, certifikáty, SSL), managementem a programováním.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základní znalosti matematiky (teorie pravděpodobnosti) a teorie informace (Shannonův teorém, chyby při přenosu, kódy).

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Počítačová cvičení (22 bodů), laboratorní cvičení (18 bodů), závěrečná zkouška (60 bodů).

Computer exercise (22 points), laboratories (18 points), final exam (60 points).


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou, architekturou a mechanismy fungování počítačových a komunikačních sítí a naučit je praktickým postupů při jejich návrhu a konfiguraci.
Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět základním teoretickým principům fungování počítačových sítí; (b) popsat funkci jednotlivých komponent a protokolů; (c) využívat síťovou komunikaci v jím navržených zařízeních; (d) navrhnout a konfigurovat lokální sítě.

Základní literatura

KUROSE, J. F., ROSS, K.W.,Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition). USA:Pearson, 2016. ISBN: 978-0133594140 (EN)
TANENBAUM, A.S., WETHERALL, D.J. Computer Networks. USA: Prentice Hall, 2010. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, kategorizace, struktura a modely sítí (RM OSI, TCP/IP), teorie přenosu v paketových sítích.
2. Základní aplikační služby: HTTP, FTP, SMTP, DNS.
3. Transportní vrstva: komunikační protokoly, implementace UDP a TCP.
4. Síťová vrstva: matematická teorie směrování, protokol IP.
5. Linková a fyzická vrstva: základní mechanismy přenosu dat, kódování, protokoly.
6. Přenosová média, srovnání, základní charakteristiky.
7. Lokální sítě I. Topologie, teorie přístupu ke sdílenému médiu.
8. Lokální sítě II, rozbor variant sítě Ethernet jako dominující technologie (100Mbs - 100Gbs). Rozbočovače, přepínače, VLAN, řízení toku, QoS v LAN.
9. Bezdrátové sítě 802.11.
10. Vysokorychlostní technologie, fotonické sítě.
11. Multimediální služby, RTP, VoIP, metody pro zajištění QoS v sítích IP.
12. Bezpečnost, šifrovací metody, integrita, certifikace, SSL.
13. Síťový management, SNMP.

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Strukturovaná kabeláž, fyzická vrstva.
2. Vlastnosti rozbočovačů a přepínačů, prioritní mechanismy.
3. Konfigurace VLAN, bezpečnost na linkové vrstvě.
4. Přístupový bod 802.11, konfigurace, zabezpečení.
5. VoIP, konfigurace telefonu a ústředny, subjektivní testy.
6. Protokol TCP/IP, makroskopické chování (reakce na chyby a zpoždění).
7. Komunikace protokolem UDP, sledování provozu.
8. Bezpečnost, firewall - konfigurace, NAT, virtualizace.
9. Směrování a adresace v sítích IP.
10. Implementace síťového rozhraní ve vestavěných systémech.
11. Systém doménových jmen DNS.
12. IPv6.

eLearning