Detail předmětu

Semestral Thesis

FEKT-MPA-SPIAk. rok: 2023/2024

Samostatné řešení technického problému, na který zpravidla navazuje budoucí téma bakalářské práce. Téma projektu se vybírá z nabídky daného studijního programu na počátku zimního semestru daného akademického roku. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

1

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadního magisterského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.
Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Individual, depending on the project theme. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program MPAD-CAN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor