Detail předmětu

Lingvistická pragmatika

FEKT-BPC-PRAAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je pochopení pragmatických kategorií jazyka, zejména pragmatického významu, který je interpretován mimojazykovými prostředky, uvědomělé používání kooperativního principu a modulace výpovědní síly. Znalost těchto kategorií usnadní uživatelům jazyka jeho promyšlené používání při odborném pracovním jednání jak ústním, tak písemném.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a znalost angličtiny na úrovni upper-intermediate.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška se sestává z následujících částí:

testová část zkoušky : test ve 2. polovině semestru (20 bodů, min. 10), 

písemná část zkoušky: písemný úkol dle zadání v eleraningu (20 bodů, min. 10),

ústní část zkoušky na konci semestru (60 bodů, min. 30).Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem kurzu je získat přehled o základních kategoriích lingvistické pragmatiky - seznámení s pojmy pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, ilokuční síla a její modulace.
Studenti získají základní informace o obsahu lingvistické pragmatiky. Naučí se základní pragmatické kategorie - pragmatický význam, kooperační princip, zdvořilostní princip, jak modulovat ilokuční sílu. Získané znalosti uplatní při porozumění odborným elektrotechnickým textům a při jejich produkci.

Základní literatura

Thomas, J. (1995). Meaning in interaction: An introduction to pragmatics. Longman. (EN)
Yule, G. (2007). Pragmatics. OUP. (EN)

Doporučená literatura

Urbanová, L. (2008). Stylistika anglického jazyka. Barrister and Principal. (CS)
Widdowson, H. (2000). Linguistics. OUP. (EN)
Leech, G. (2014). The pragmatics of politeness. OUP. (EN)
Huang, Y. (2014). Pragmatics. OUP. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do pragmatiky; kontext; deixe, anafora, katafora; teorie řečových aktů; kooperační princip; konverzační analýza; teorie zdvořilosti; kritika pragmatiky

 

eLearning