Detail předmětu

Moderní metody zobrazování 3D scény

FIT-MMDAk. rok: 2023/2024

Zobrazování 3D scény, metody pro realistické zobrazování a nerealistické zobrazování vhodné pro vizualizační úlohy.  Zpracování výstupu zobrazovacích metod, dodatečné zpracování obrazu, aplikační rozhraní.

Okruhy otázek k SDZ:

 1. Rastrovací metody pro použití ve vizualizaci, techniky počítačové grafiky pro vizualizaci
 2. Vizualizační techniky pro vědeckotechnická data výsledky měření různých druhů
 3. Vizualizace vektorových polí a obdobných typů (neskalárních) dat
 4. Nerealistická vizualizace - umělé barvy, nerealistické stínování
 5. Vizualizace speciálních dat z oblasti informačních technologií

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Absolvování základního kurzu počítačové grafiky, případně obdobného kurzu v závislosti na vystudovaném bakalářském nebo magisterském oboru.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Individuální seminář

V průběhu studia je třeba odevzdat vypracovaný projekt a složit zkoušku. Výuka probíhá formou přednášek a řízených seminářů, zmeškanou výuku je třeba nahradit samostudiem.

Učební cíle

Seznámit se s moderními metodami a postupy při analýze grafických a vizualizačních úloh. Seznámit se s postupy efektivního zobrazování dat. Naučit se samostatně zpracovávat zdroje na WWW a v literatuře z oblasti vizualizace a počítačové grafiky. Seznámit se s metodami užívanými pro technické aplikace.
Studenti se seznámí s moderními metodami zobrazování 3D grafické scény při analýze grafických a vizualizačních úloh. Seznámí se též s postupy efektivního zobrazování scény a naučí se samostatně zpracovávat zdroje na WWW a v literatuře z oblasti počítačové grafiky. Studenti se též seznámí s metodami užívanými pro technické aplikace.
Procvičení schopností samostatně zpracovávat problémy vizualizace a počítačové grafiky, shopnost zpracovávat literární zdroje.

Doporučená literatura

Pattanaik. S. N.: Computational Methods for Global Illumination and Visualization of Complex 3D Environments, Doctoral Thesis, Natinal Centre for Software Technology, Bombay, India, 1993
Další "ad-hoc literatura (články) doporučená v předmětu
Watt. A., Watt, M.: Advanced Animation and Rendering Techniques, Theory and Practise, Addison-Wesley, USA, 1992

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program DIT-EN doktorský, libovolný ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V první části semestru je výuka formou standardních "přednášek učitele studentům".

Rozpis témat (příklad):

 1. Úvod, ověření znalostí, detailní naplánování témat přednášek
 2. Rastrovací metody pro použití ve vizualizaci, techniky počítačové grafiky pro vizualizaci
 3. Vizualizační techniky pro vědeckotechnická data výsledky měření různých druhů
 4. Vizualizace vektorových polí a obdobných typů (neskalárních) dat
 5. Nerealistická vizualizace - umělé barvy, nerealistické stínování
 6. Vizualizace speciálních dat z oblasti informačních technologií
 7. Záver přednášek, zpracování témat seminářů

V další části semestru je výuka vedena formou seminářů, kdy studenti přednesou prezentaci na dané téma a k tomuto tématu je vedena diskuse.

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor