Detail předmětu

Projektová praxe 2 (v angličtině)

FIT-IP2eAk. rok: 2023/2024

  • Předpokládá se zapojení studentů, kteří byli úspěšní v předmětu IP1e.
  • Vedoucím ústavu určení školitelé neprodleně na začátku letního semestru upřesní zadání projektu, na kterém bude studenti pokračovat, a to pro každý definovaný cíl, kterého se má při řešení dosáhnout.
  • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
  • Průběžné konzultace se školitelem
  • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
  • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Učební cíle

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura


Podle zaměření individuálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-1H bakalářský

    specializace BCH , libovolný ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.