Detail předmětu

Formální jazyky a překladače (v angličtině)

FIT-IFJeAk. rok: 2023/2024

Kurs diskutuje formální jazyky a jejich modely. Na bázi těchto modelu objasňuje konstrukci překladačů. Výklad je organizován následovně: (I) Základní pojmy: formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady. (II) Regulární jazyky a lexikální analýza: regulární jazyky a výrazy, konečné automaty, lexikální analyzátory; tabulka symbolu. (III) Bezkontextové jazyky a syntaktická analýza: bezkontextové jazyky a gramatiky, zásobníkové automaty, syntaktická analýza; deterministická syntaktická analýza, LL gramatiky, deterministická analýza shora dolů (rekurzivní sestup); princip deterministické analýzy zdola nahoru. (IV) Sémantická analýza a generováni kódu: sémantická analýza, generováni vnitřní formy programu, optimalizace, generováni cílového kódu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Diskrétní matematika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Půlsemestrální zkouška v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Učební cíle

Seznámit se s formálními jazyky a jejich modely. Objasnit principy konstrukce překladačů na základě těchto modelů.
Základní obeznámenost s formálními jazyky a jejich modely. Schopnost sestrojit překladač.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Meduna, A.: Formal Languages and Computation: Models and Their Applications. Taylor & Francis, New York, 2014. (EN)

Doporučená literatura

Parsons, T. W.: Introduction to Compiler Construction. Freeman, New York, 1992. (EN)
Meduna, A.: Elements of Compiler Design. Taylor & Francis, New York, 2008. (EN)
Nystrom, R.: Crafting Interpreters.‎ Genever Benning, 2021, Available online http://craftinginterpreters.com. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-1H bakalářský

  specializace BCH , libovolný ročník, zimní semestr, doporučený

 • Program MIT-EN magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Základy formálních jazyků: abeceda, řetězce, jazyky.
 • Úvod do překladačů: struktura překladače.
 • Regulární jazyky a jejich modely: regulární výrazy, konečné automaty.
 • Varianty konečných automatů.
 • Lexikální analýza: lexikální analyzátor, tabulka symbolů.
 • Bezkontextové jazyky a jejich modely: bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty.
 • Zásobníkové automaty a obecný překlad.
 • Deterministická syntaktická analýza shora dolů: rekurzívní sestup.
 • Deterministická syntaktická analýza zdola nahoru: jednoduchá precedenční analýza.
 • Chomského hierarchie a korespondující modely. Závěrečné poznámky a shrnutí.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning