Detail předmětu

Algoritmy (v angličtině)

FIT-IALeAk. rok: 2023/2024

Přehled základních datových struktur a jejich použití. Principy dynamického přidělování paměti. Specifikace abtraktních datových typů (ADT). Specifikace a implementace ADT: seznamy, zásobník, fronta, vyhledávací tabulka. Algoritmy nad binárním stromem. Vyhledávání: sekvenční, v neseřazeném a seřazeném poli, vyhledávání se zarážkou, binární vyhledávání, binární vyhledávácí strom, vyvážený strom (AVL). Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami. Řazení, principy, řazení bez přesunu položek, řazení podle více klíčů. Nejznámější metody řazení: Select-sort, Bubble-sort, Heap-sort, Insert-sort a jeho varianty, Shell-sort, Quick sort v rekurzívní a nerekurzívní notaci, Merge-sort, List-merge-sort, Radix-sort.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

 • Znalost základů programování v procedurálně orientovaném programovacím jazyce (pro řešení domácích úloh je nezbytná znalost programovacího jazyka C). 
 • Středoškolské znalosti z matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

 • Dvě opravované domácí úlohy - 25 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 14 bodů
 • Vypracování krátkých příkladů během přednášek - 10 bodů
 • Zápočet - podmínkou pro udělení zápočtu je získání minimálně 15 bodů za semestr.
 • Závěrečná písemná zkouška - 51 bodů

Učební cíle

Seznámit se základními principy složitosti algoritmů. Seznámit se s principy dynamického přidělování paměti. Seznámit se základními abstraktními datovými typy a strukturami, naučit se je implementovat a používat. Naučit se rekurzívní a nerekurzívní zápisy základních algoritmů. Naučit se vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení.

 • Student porozumí základním principům a významu složitosti algoritmů.
 • Seznámí se se základními abstraktními datovými typy a strukturami, naučí se je implementovat a používat.
 • Seznámí se s principy dynamického přidělování paměti.
 • Naučí se rekurzívní a nerekurzívní zápisy základních algoritmů.
 • Naučí se vytvářet a analyzovat algoritmy vyhledávání a řazení.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms, Cambridge: MIT Press, 2009
Knuth, D.: The Art of Computer programming, Vol.1,2,3. Addison Wesley, 1968
Wirth, N.: Alorithms+Data Structures=Programs, Prentice Hall, 1976
Horowitz, Sahni: Fundamentals of Data Structures in C, University Press, 2010
Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms, Addison Wesley, 1983.
Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-1H bakalářský

  specializace BCH , libovolný ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Přehled datových struktur, úvod do způsobů hodnocení časové složitosti algoritmů.
 2. Abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 3. Specifikace, implementace a použití ADT seznam.
 4. Specifikace, implementace a použití ADT zásobník, fronta. Vyčíslení výrazů s použitím zásobníku.
 5. ADT vyhledávací tabulka.
 6. Binární strom, algoritmy nad binárním stromem.
 7. Vyhledávání, sekvenční, v poli, binární vyhledávání.
 8. Binární vyhledávácí stromy, AVL strom.
 9. Vyhledávání v tabulkách s rozptýlenými položkami.
 10. Řazení, principy, bez přesunu, s vícenásobným klíčem.
 11. Známé metody řazení polí I
 12. Známé metody řazení polí II.

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Dvě domácí úlohy

eLearning