Detail předmětu

Instrumentální analýza pro medicínské aplikace

FCH-MC_IAMAAk. rok: 2023/2024

V rámci předmětu budou studenti podrobně seznámeni s instrumentálními technikami využívanými v oblasti medicínských aplikací, bude jim vysvětlen princip jednotlivých metod a synergický efekt propojení komplementárních metod. Jednotlivé tematické bloky budou přednášeny odborníky na danou problematiku a to s důrazem na praktickou stránku problému včetně interpretace dat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základy analytické chemie, biochemie, organická a fyzikální chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemný test
účast na přednáškách není povinná

Učební cíle

Cílem předmětu Instrumentální analýza pro medicínské aplikace je podrobně seznámit studenty s pokročilými analytickými instrumentálními metodami relevantními v kontextu medicínských aplikací. Hlavní důraz bude kladen na pochopení principu jednotlivých technik a logiku kombinací komplementárních metod. Studenti budou seznámeni s typickým pracovním postupem pro různé problematiky a také jim bude podrobně vysvětlena informační hodnota každé techniky včetně presentace a interpretace výsledků.
Absolvováním předmětu studenti získají specializované vědomosti i praktické znalosti o instrumentálních technikách využívaných v oblasti medicínských aplikací, o jejich principech, informační hodnotě i možnostech jejich kombinací a propojení.

Základní literatura

Králová B. : Bioanalytické metody. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2001. (CS)
Štulík K. : Analytické separační metody. Nakladatelství Karolinum, Praha 2004. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BF , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled relevantních instrumentální technik, logika jejich využití
2. Analýza struktury a funkcí proteinů
3. Instrumentální techniky využívané v molekulární biologii
4. Metody studia biologického účinku látek a materiálů
5. Spektroskopické a mikro-spektroskopické techniky
6. Základy fluorescenční spektroskopie
7. Pokročilé metody využívané v kvalitě kontroly
8. Termická analýza a kalorimetrie
9. Analýza morfologie částic, povrchů a buněk
10. Studium koloidních dispersí
11. Metody studia biomakromolekul
12. Materiálová charakterizace v medicínských aplikacích

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning