Detail předmětu

Diplomový seminář - CHMA

FCH-MC_DS_AAk. rok: 2023/2024

Seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. Způsoby grafické a ústní prezentace vědeckých, vývojových a technických výsledků. Činnost inženýra v průmyslové praxi. Výuka probíhá ve spolupráci s průmyslovými partnery (Contipro, Favea, Pharma Biochemica, Omega Pharma aj.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Obecný přehled vysokoškolské chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Obhájená ústní prezentace obsahu diplomové práce.
2. Aktivní účast v diskusi na seminářích.
3. Odevzdání písemného textu zpracovaného podle zásad pro psaní diplomových prací a obsahujícího dosud sebrané teoretické poznatky k diplomové práci a experimentální výsledky získané v rámci laboratoře oboru (ca 10-15 stran). Text studenti odevzdají nejpozději v zápočtovém týdnu vedoucímu DP, který jej po zhodnocení odborné stránky předá prof. Veselému k hodnoceni stránky typografické a ten text nakonec předá garantovi předmětu k udělení zápočtu. Oba hodnotitelé vyjádří přímo do textu své hodnocení, v případě závažných nedostatků text vrátí k přepracování. Přijatý text bude po zapsání zápočtu vrácen i s hodnocením studentovi, který kritické poznámky využije při sepisování diplomové práce.

Účast na seminářích a ústní prezentace jsou povinné a pravidelně evidovány. Kontrola studia dále zahrnuje aktivní vystupování na seminářích. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.

Účast na seminářích a ústní prezentace jsou povinné a pravidelně evidovány. Kontrola studia dále zahrnuje aktivní vystupování na seminářích. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.

Učební cíle

Výcvik studentů v prezentaci a hodnocení výsledků tvůrčí práce.
Způsoby prezentace a hodnocení výsledků vlastní práce.

Základní literatura

Dle zadání diplomové práce a pokynů jejího vedoucího. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

a) Pravidelné diskusní semináře.
b) Ústní prezentace.
Každý student si připraví na vybraný termín prezentaci, na základě které bude s účastníky semináře diskutovat:
• zadané téma diplomové práce – proč, na co navazuje, nebo co nového otevírá,
• zvolené metody pro řešení zadaného tématu,
• co by mělo být přínosem práce.
Délka prezentace ca 6 minut, diskuse ca 5 minut.
c) Psaní diplomových prací.

eLearning