Detail předmětu

Organická chemie II

FCH-BC_OCH2Ak. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje znalost základní organické chemie z pohledu mechanizmu organických reakci, základních fyzikálně-chemických vlastností vybraných typů organických sloučenin a student se naučí základním pilířům organické chemie, organické syntézy. Předmět je členěn do několika kapitol. 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Znalost z předmětu Organická chemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 3 písemné testy; ti z nich, kteří obdrží z každého min. 50% bodů mají nárok na zápočet. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části se prověřují znalosti z Organické chemie II, v ústní pak znalosti z celé problematiky Organické chemie. Stupnice hodnocení je následovná: Hodnocení A: 100-90 bodů; B: 89-80 bodů; C: 79-70 bodů; D: 69-60 bodů; E: 59-50 bodů; F: 49-0.

Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování všech písemek.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Učební cíle

Cílem je prohloubení znalostí o reaktivitě derivátů základních uhlovodíkových skeletů, průběhu a stereochemii jejich reakcí. Kurs navazuje na předcházející kurs Organická chemie I, jehož zvládnutí je nutným předpokladem pro pochopení látky obsažené v tomto kursu. Cílem kursu je zvládnutí chemie různých funkčních skupin vázaných na různém typu uhlovodíkového skeletu,vliv skeletu na reaktivitu skupiny a naopak skupiny na reaktivitu skeletu.
Absolvováním kurzu Organická chemie II v návaznosti na kurs Organická chemie I, získá posluchač komplexní znalosti o struktuře, reaktivitě a stereochemii derivátů uhlovodíků a heterocyklických sloučenin. Student bude na základní bázi schopen tvořit jednotuché syntetické návrhy a bude schopen vyhodnotit relevanci jednotlivých organických reakcí. Získané znalosti umožňují široké pole uplatnění, jak ve výzkumu, tak praxi organické chemie, v kontrolních laboratořích a orgánech státní správy.

Základní literatura

Organická chemie, John McMurry, VUTIUM, 2015 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Halogenderiváty organických sloučenin, nukleofilní substituce na nasyceném uhlíkovém atomu a eliminační reakce.
2.-3. Alkoholy, fenoly, polyhydroxysloučeniny a jejich reakce.
4. Ethery, peroxidy, epoxidy. Thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny a jejich deriváty.
5.-6. Aminy, jejich diazotace, vznik arendiazoniových solí a jejich využití. Diazosloučeniny. Azidy. Nitrosloučeniny.
7. Organokovové sloučeniny a jejich reakce.
8.-10. Karbonylové sloučeniny – aldehydy a ketony, nukleofilní adice na C=O skupinu, aldolizační reakce aldehydů a ketonů.
11.-13. Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty: acylhalogenidy, anhydridy, estery, amidy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá dle osnovy přednášky daného předmětu.

eLearning