Detail předmětu

Organická chemie I

FCH-BC_OCH1Ak. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje znalost základní organické chemie z pohledu mechanizmu organických reakci, základních fyzikálně-chemických vlastností vybraných typů organických sloučenin a student se naučí základním pilířům organické chemie, organické syntézy. Zhrňuje také základní pojmy, jako jsou substituční efekty, termodynamika a kinetika organických reakcí. IUPAC nomenklaturní systém. Předmět je členěn do několika kapitol.  

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Znalost obsahu předmětu Obecná a anorganické chemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 3 písemné testy; ti z nich, kteří obdrží z každého min. 50% bodů mají nárok na zápočet. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné části. Pro úspěšné absolvování zkoušky je zapotřebí dosáhnout min. 50% bodů.

Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování průběžných testů. Závěrečnou zkouškou je písemný test.

Učební cíle

Cílem je získání základních znalostí pro pochopení struktury a reaktivity organických sloučenin. Jako nutný předpoklad je probráno IUPAC názvosloví organických sloučenin a základy stereochemie. Kurz pokračuje chemií jednotlivých typů uhlovodíkových skeletů (alkany a cykloalkany, alkeny, alkadieny alkyny a aromatické uhlovodíky), shrnuje a porovnává jejich vlastnosti.
Absolvováním kurzu Organická chemie I získá posluchač základní znalosti o reaktivitě a stereochemii základních uhlovodíků od alkanů po aromatické sloučeniny. Získané znalosti jsou podkladem pro absolvování předmětu Praktikum z organické chemie.

Základní literatura

Organická chemie, John McMurry, VUTIUM, 2015 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy.
2.-3. Alkany a cykloalkany, konformační analýza.
4. Stereochemie.
5. Základy spektrálních metod (IR, UV, NMR).
6. Alkeny.
7. Alkadieny, termodynamická a kinetická kritéria průběhu reakcí.
8. Alkyny.
9.-10. Aromatické uhlovodíky.
11.-13. Nukleofilní substituce, eliminace, halogenderiváty.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá dle osnovy přednášky daného předmětu.

eLearning