Detail předmětu

Transformační technologie tuhých paliv

FSI-9TPAAk. rok: 2023/2024

V úvodu kurzu jsou studenti seznámeni se základními principy vědecké práce, metodu budou dále aplikovat při tvorbě výstupů předmětu. Další náplní je seznámení se základními dostupnými druhy paliv a jejich vlastnostmi s ohledem na jejich možné využití. Nejobsáhlejší část kurzu je věnována jednotlivým technologiím termochemické, biochemické a mechanické konverze tuhých paliv. Studenti pochopí základní mechanismy konverze, výhody a omezení jednotlivých metod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zdroje a transformace energie, kinetika chemických reakcí

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou absolvování předmětu je krátká odborná práce a složení zkoušky. Zkouška je ústní.
Semináře jsou nepovinné. Rozhodující je činnost na zadaných úkolech.

Učební cíle

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky možných využití a úprav tuhých paliv a předat jim základní i pokročilé znalosti v oblasti termochemických, biochemických a mechanických transformací paliv. Dalším cílem předmětu je osvojení základů vědecké činnosti v oblasti.
Posluchači získají pokročilé znalosti o procesech transformace tuhých paliv (uhlí, biomasa, odpady) na jiný typ paliv. Dále si studenti osvojí základy vědecké práce.

Základní literatura

KLASS, Donald L. Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals. San Diego: Academic Press, c1998. ISBN 01-241-0950-0.
BASU, Pabir: Combustion and Gasification in Fluidised Beds. CRC Press 2006, 1. vyd, 470 s., ISBN 0-8493-3396-2
TRÁVNÍČEK, Petr. Technologie zpracování biomasy za účelem energetického využití. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-206-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-ENE-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Základy vědecké práce
• Druhy tuhých paliv a jejich vlastnosti
• Termochemické konverze – spalování
• Termochemické konverze – zplyňování
• Termochemické konverze – rychlá pyrolýza
• Termochemické konverze – ostatní
• Mechanická úprava paliv – drcení, mletí, štěpkování
• Mechanická úprava paliv – peletování, briketování
• Biochemické konverze