Detail předmětu

Tepelné turbíny

FSI-9TETAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na studium jevů a konstrukčních možností k dosažení co nejvyšší účinnosti a spolehlivosti parních turbin, plynových turbin a turbokompresorů. Průběžně je poukazováno na souvislosti konstrukční, projekční, provozní, ekonomické a na ekologické dopady. Během studia jsou studenti seznamováni s vývojem znalostních bází a jejich uplatňování v konstrukci tepelných turbin a turbokompresorů, dosahovanými výsledky a výhledy do budoucna.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

LLS, TT1, TT2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečná zkouška formou ústního pohovoru
Není stanovena

Učební cíle

Cílem předmětu je detailně seznámit studenty s analytickým výpočtem a koncepčním návrhem i s detailním konstrukčním řešením velkých i malých tepelných turbín.
Po absolvování kursu je student schopen analýzy složitých termodynamických výpočtů v průtočném kanálu parní turbíny včetně jejích optimalizace

Základní literatura

Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny. SNTL, Praha 1984, s. 607
Dejč, M. E.: Technická dynamika plynů. SNTL, Praha 1967, s. 659
Dixon, S. L.: Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbomachinery. Pergamon Pres 1966, p. 213
Kadrnožka, J., Tepelné turbiny a turbokompresory I, CERM, Brno 2004

Doporučená literatura

Cohen, N.-Rogus, G.F.C.-Saravanomuttoo, H.I.H: Gas Turbin Theory. Adisson Wesley Longman 1998, p.442
Lakshminaragana, B._: Fluid Dynamics and Heat Transfer of Turbomachinery. John Wiley 1996, p. 809
Ščegljajev, A.V.: Parní turbíny 1 a 2. SNTL Praha 1989, s. 368+395

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-ENE-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Oběhy parních a plynových turbín, oběhy paroplynových elektráren
2. Turbíny v centrálách pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
3. Termodynamické a transportní vlastnosti pracovních látek
4. Proudění v turbínových strojích
5. Počítačová simulace proudění v turbínových strojích
6. Expanze a komprese v turbínových strojích,
7. Předávání tepla v turbínových strojích, energetické ztráty a jejich zmenšování
8. Teorie stupňů turbínových strojů (axiální, radiální, diagonální)
9. Podobnost turbínových strojů
10. Prostorové proudění v turbínových strojích
11. Hrdla turbínových strojů
12. Vícestupňové turbínové stroje
13. Konstrukce hlavních částí turbínových strojů, ucpávky v turbínových strojích