Detail předmětu

Simulační výpočty, CAD

FSI-9SVCAk. rok: 2023/2024

Doktorandi se seznámí se simulacemi procesů a metodami výpočtové podpory při návrhu procesů a zařízení. Bude provedena klasifikace matematických modelovacích přístupů pro systémy s přenosem hmoty a tepla, prouděním a chemickými reakcemi. Studenti prohloubí své znalosti týkající se bilancování a simulací komplexních systémů zahrnujících vícefázové, reaktivní či tranzientní procesy. Dále bude pozornost věnována numerickým metodám pro řešení soustav rovnic. Diskutovány budou i optimalizační metody pro procesní systémy, šíření chyb a regresní analýza.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Inženýrská úroveň znalosti matematiky, fyziky a chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student vyvine model procesu či simulační model se vztahem ke své doktorské práci.


Účast na přednáškách je doporučená. Zameškaná výuka se nahrazuje samostudiem s využitím literatury specifikované vyučujícím, příp. dle potřeby předem dohodnutou konzultací a rozpravou nad zpracovávaným modelem.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je připravit studenty tak, aby byli schopní vyvinout, implementovat a aplikovat vhodné modely pro řešení problémů z oblastí svých doktorských prací.


Pochopení zásad návrhu matematických modelů a simulací komplexních systémů. Přehled o počítačových modelech a simulačních nástrojích pro navrhování, analýzu a optimalizaci.

Základní literatura

Felder, R. M.; Rousseau, R. W.; Bullard, L. G.: Elementary Principles of Chemical Processes, 4th ed., Wiley, Hoboken, NJ, USA (2015) (EN)
Chaves, I. D.; López, J. R.; Zapata, J. L.; Robayo, A. L.; Niño, G. R.: Process Analysis and Simulation in Chemical Engineering, Springer, Cham, Switzerland (2016) (EN)
Dahlquist, G; Björck, Å.: Numerical Methods in Scientific Computing, SIAM, Philadelphia, PA, USA (2008) (EN)

Doporučená literatura

Upreti, S. R.: Process Modeling and Simulation for Chemical Engineers: Theory and Practice, Wiley, Hoboken, NJ, USA (2017) (EN)
Puigjaner, L.; Heyen, H. (Eds.): Computer Aided Process and Product Engineering, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Germany, (2006) (EN)
Press, W. H.; Teukolsky, S. A.; Vetterling, W. T.; Flannery, B. P.: Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge, UK (2007) (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-ENE-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor