Detail předmětu

Systémové přístupy pro procesy a energetiku

FSI-9SPEAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje posluchače s přístupy, postupy a činnostmi pro systematické zajištění co nejlepšího provedení dané procesní či energetické výrobní linky, jejího subsystému i dílčího zařízení, jak v případě nového řešení, tak v případech rekonstrukce stávajícího provedení pro nové účely. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Inženýrská úroveň znalosti matematiky, fyziky a termodynamiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student aplikuje nabyté znalosti a zformuluje systémový přístup pro řešení hlavní nebo dílčí problematiky, jež je předmětem výzkumu a řešení jeho doktorské práce.


Výuka probíhá formou konzultací a rozpravou nad zpracovávaným systémovým přístupem v domluvených termínech.

Učební cíle

Předmět seznámí posluchače s metodikami systémového řešení a optimalizací koncepce a skladby procesních a energetických linek i jejích nejdůležitějších subsystémů a individuálních zařízení. Poskytne základní postupy a přístupy pro rozhodování v případě možností variantních řešení průmyslových systémů, resp. zařízení a pro základní orientaci ve složitosti technicko-ekonomických požadavků výroby a ochrany životního prostředí.


Studenti budou schopni aplikovat dosud nabyté znalosti z inženýrského studia na řešení procesních a energetických linek, provozů a jejich subsystémů a kvalifikovaně rozhodovat v případě možností variantních řešení s ohledem na požadavky výroby a ochrany životního prostředí.

Základní literatura

KLEMEŠ J. J., VARBANOV P.S., WAN ALVI S.R., MANAN Z.A., Process Integration and Intensification: Saving Energy, Water and Resources, Second Edition, Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2018.


KLEIBER M., Process Engineering, Second Edition, Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2020.


SEIDER W. D., LEWIN D. R., SEADER J. D., WIDAGDO S., GANI R., NG K. M., Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation, Fourth Edition, John Wiley & Sons Inc., New York, 2017.


Doporučená literatura

KLEMEŠ J. J., Handbook of Process Integration, Elsevier Science, First Edition, Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2013.


KNOPF F. C., Modeling, Analysis and Optimization of Process and Energy Systems, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2012.


GICQUEL R., Energy Systems: A new approach to engineering thermodynamics, Taylor & Francis Group, London, UK, 2012.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-ENE-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
 • Program D-ENE-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do systémového (integrovaného) řešení procesu – části a fáze integrovaného řešení.
 2. Techniky pro úvodní část řešení – optimalizace podmínek klíčového zařízení.
 3. Zásady extrakce dat pro systémové přístupy
 4. Výchozí technicko-ekonomická rozvaha optimální úrovně systému využití tepla a utilit.
 5. Metody optimálního osazení (tzv. syntézy) sítě výměny tepla v případě nového návrhu procesu.
 6. Metody optimálních úprav osazení sítě výměny tepla v případě rekonstrukce stávajícího procesu.
 7. Specifické přístupy pro intenzifikační rekonstrukci systémů výměny tepla
 8. Úvod do optimálního začlenění (integrace) externích energetických zdrojů a výchozího technicko-ekonomického posouzení konkurenčních variant.
 9. Metody a techniky pro integraci vybraného typu „hot utility“.
 10. Optimalizace provedení integrovaného návrhu vybraného typu „hot utility“ v případě nového návrhu a rekonstrukce.