Detail předmětu

Systémy CAD I

FSI-9SC1Ak. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty s moderními technologiemi a postupy používanými v procesu vývoje a konstrukce výrobku. V úvodu je vymezen pojem počítačová podpora konstruování a jeho zařazení do etap výrobního procesu. Je vysvětleno rozdělení systémů CAD do kategorií a objasněny možnosti využití jednotlivých kategorií s ohledem na způsob práce a nástroje, které obsahují. Součástí předmětu je seznámení s možnostmi vzájemné spolupráce konstrukčních pracovišť s využitím počítačových sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů.
Znalost ovládání počítače.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní účast na konzultacích je nutná.
Zkouška bude udělena na základě předloženého konstrukčního díla nebo na základě díla vytvořeného podle zadání a po konzultaci/prezentaci o díle.
Studenti se účastní konzultací.
Individuální zadání a kontrola výsledků.

Učební cíle

Předmět teoreticky i prakticky seznámí studenty s principy počítačové podpory konstruování.
Studenti získají přehled o možnostech systémů CAD v procesu vývoje a konstrukce.

Základní literatura

David Solomon: Geometric Modeling. Springer-Verlag 1999 (EN)
LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 4., dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2008. ISBN 978-80-7361-051-7. (CS)
KLETEČKA, Jaroslav a Petr FOŘT. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0498-2. (CS)
Rory O'nEILL: Creating 3D Worlds. John Wiley & Sons, Inc. (EN)
Manuály k jednotlivým systémům CAD. Např.: HANSEN, L. Scott. Applied solidworks 2007-2008. 2nd ed. New York: Industrial, 2007. ISBN 978-083-1133-399. SHIH, Randy H. Parametric modeling with UGS NX 5. Mission: SDC Publications, 2006, 1 sv. (různé stránkování). ISBN 978-1-58503-408-6. (EN)

Doporučená literatura

Časopisy zaměřené na CAD a obecně výpočetní techniku.
Manuály k jednotlivým systémům CAD.
Podklady pro výuku na Internetových stánkách ÚST, FSI, VUT v Brně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Systémy CAD ve výrobním procesu
Rozdělení systémů CAD do kategorií
Modeláře v systémech CAD
Malé systémy CAD
Střední systémy CAD
Velké systémy
Velké systémy – Solid Works atd.
Výpočtové nástroje v systémech CAD
Vizualizační a komunikační nástroje v systémech CAD