Detail předmětu

Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů

FSI-9REPAk. rok: 2023/2024

Kurzu seznamuje studenty s moderními metodami získávání dat z exitujících 2D a 3D modelů, se způsoby zpracování získaných dat tak, aby je bylo možné využít v systémech CAD/CAM/CAE. Dále seznamuje s problematikou převedení virtuálního 3D modelu na model fyzický pomocí metod rychlé výroby prototypů, s přípravou fyzických 3D modelů pro laboratorní testování komponent nebo pro prototypovou výrobu.Součástí kurzu je i objasnění problematiky tvorby virtuálních modelů s využitím CAD/CAM/CAE technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní vědomosti z oblasti konstrukce strojních součástí a uzlů
Znalost ovládání počítače.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude udělena na základě předloženého konstrukčního díla nebo na základě díla vytvořeného podle zadání a po konzultací o díle.
Studenti se účastní přednášek.

Učební cíle

Cílem předmětu je objasnit problematiku reverzního inženýrství a rychlé výroby prototypů a způsobů tvorby virtuálního modelu.
Absolvent kurzu dokáže prakticky převádět existující modely do podoby virtuální, editovat virtuální model, upravený model následně převést zpět do podoby fyzické(3D).

Základní literatura

David Solomon: Geometric Modeling. Springer-Verlag 1999
Rory O'Neill: Creating 3D Worlds. John Wiley & Sons, Inc.
Manuály k jednotlivým systémům.

Doporučená literatura

Časopisy zaměřené na CAD a obecně výpočetní techniku.
Manuály k jednotlivým systémům.
Podklady pro výuku na Internetových stánkách ÚST, FSI, VUT v Brně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do problematiky reverzního inženýrství
2D skenování, digitalizace, vektorizace, technické vybavení
3D skenování; technické vybavení
Fotogrammetrie
Zpracování naměřených dat ; práce s mrakem bodů, polygonizace
Výměnné formáty dat ; přenos dat mezi grafickými systémy
Systémy CAD/CAD/CAE jako zdroj dat pro zařízení RP
Systémy CAD/CAD/CAE jako zdroj dat pro zařízení RP
Komunikace mezi systémy CAx a zařízeními RP
Úvod do problematiky rychlé výroby prototypů
Příprava dat pro zpracování v zařízení RP, příprava
Úprava a použití fyzického modelu ; Soft Tooling, Hard Tooling
Propojení metod RP a CNC