Detail předmětu

Progresivní technologie povrchových úprav

FSI-9PTUAk. rok: 2023/2024

Žárové nástřiky: teorie a metody, oblouk, plamen, plasma, vysokorychlostní metody.
Spotřební materiály, kovy, keramika a cermety.
Povrchové úpravy založené na tvorbě povlaků v pevné kapalné a plynné fázi - oxidační metody (eloxování), galvanické povlaky Cu,Cr,Ni,Zn, apod. Chemické povlaky, PVD, CVD a organické povlaky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Před studiem daného předmětu studenti musejí mít následující znalosti a dovednosti: nauka o materiálu,fyzika a chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.
Konzultace jsou povinné.

Učební cíle

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům znalosti a informace z oboru moderních povrchových úprav.


Studenti získají poznatky o různých typech progresivních povrchových úprav. Budou schopni aplikovat uvedené technologie při výrobě strojních součástí a ocelových konstrukcí. Získají schopnost aplikovat tyto technologie ve výrobní praxi.

Základní literatura

ASM H.C.: METALS HANDBOOK, ed.9, volume 5, surfac., clean, finis...
Sedláček,V.: Povrchy a povlaky kovů, ČVUT Praha,1992, ISBN 80-01-00799-5
Mohyla, M.: Technologie povrchových úprav kovů, TU VŠB Ostrava, 1995

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Žárové nástřiky, základy technologie,stavba povlaku, vlastnosti a jejich zkoušení
Žárové nástřiky plazmou,plamenem, přídavné materiály
Žárové nástřiky el.obloukem,vysokorychlostní, aplikace
Kluzné laky, význam, druhy
Povlaky vyloučené z kapalné fáze, bezproudé, galvanické
Povlaky vyloučené oxidací, povlaky z kovových tavenin
Povlaky vyloučené z plynné fáze, CVD a PVD procesy
Sol-gel vrstvy, vakuové pokovení a lakování
Organické povlaky, nátěrové hmoty
Přehled aplikací