Detail předmětu

Progresivní technologie v plošném tváření

FSI-9PTPAk. rok: 2023/2024

Předmět je koncipován jako navýšení znalostí z magisterského studia strojírenské technologie a to části plošného tváření se zaměřením na výrobu součástek strojírenské výroby. Prohloubení znalostí výpočetních
metod a tvářecí techniky pro oblast plošného tváření. Doktorandi jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti tváření plechu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti
a dovednosti na úrovni magisterského studijního programu
strojírenské technologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude
v souladu s článkem 12 a13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Účast na přednáškách je doporučená.
Docházka je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Učební cíle

Naučit doktorandy používat i speciální metody tvářeni z
hlediska širších souvislostí.Získání dalších teoretických znalosti
umožní vědecký přístup k řešení problematiky technologických procesů
ve tváření v průmyslu 4.0.
Rozšíření znalostí z oblasti progresivních technologií pro plošné
tváření, výpočetních metod s využitím výpočetní techniky a tvářecí
techniky pro oblast plošného tváření. Získání profesní znalosti
umožní vědecký přístup k řešení problematiky technologických procesů
ve tváření.

Základní literatura

Zdzislaw Marciniak at all:Mechanics of Sheet Metal Forming second edition,Great Britain 2002,ISBN 0 7506 5300 0 , pp. 211 (EN)
Boljanovic Vukota :Sheet metal forming processes and die design.Industrial Press. New York 2004.ISBN 0-8311-3182-9 (EN)

Doporučená literatura

ALTAN,T., NGAILE,G. and SHEEN,G. Cold and Hot Forging. 1.st. ed. Ohio: Internacional Materials Park 2004. 341 p. ISBN 0-87170-805-1. (EN)
HOSFORD, WILLIAM F. and Robert CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2011. p.331 ISBN 978-1-107-88-00452-8. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vývojové směry v plošném tváření.
Výpočetní metody ve vybraných technologiích plošného tváření.
Principy a varianty progresivních technologií v plošném tváření
plechů a trubek.
Hybridní technologie pro oblast plošného tváření.
Nová tvářecí technika pro plošné tváření.