Detail předmětu

Progresivní slévárenské technologie

FSI-9PSTAk. rok: 2023/2024

Tento kurs je zaměřen především na "nekonvenční" technologie jako výrobu odlitků vytavitelným modelem, vypařitelným modelem, vakuové formování, atd.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti o možnostech konvenčních způsobů zhotovení
odlitků a slévárenských slitinách a jejich vlastnostech.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na přednáškách je doporučena,
Zkouška: písemná a ústní

Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Učební cíle

Cílem kursu je seznámení s širokými možnostmi nekonvenčních
metod zhotovení odlitku ať už s ohledem na zvolený
typ technologie formy a jádra,tak na způsob zaplnění dutiny
formy tekutým kovem.
Získání všeobecného přehledu nekonvenčních metod výroby odlitků
pomocí trvalého a především netrvalého modelu (vytavitelného,
spalitelného)

Základní literatura

Beeley,P.-Smart,R.:"Investment casting",Cambridge,1995
Metals Handbook-V.15 Casting,ASM,1988
Beeley,P.:"Foundry Technology",Oxford,2001
Campbell,J.:: Castings,1991
Kolektiv: Giesserei Lexikon,Schone-Schiele,1991

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Výroba keramických forem pomocí trvalého modelu-lisováním
+ metoda Shaw
2.Výroba odlitků metodou vytavitelného modelu
3.Přesnost odlitků a perspektivy technologie vytav.modelu
4.Výroba odlitků technologií vypařitelného modelu
5.Výroba forem a jader metodami III.generace
6.Vakuové formování
7.Vysokotlaké odlévání
8.Odlévání nízkotlaké, odstředivé
9.Zvláštní způsoby výroby odlitků (thixo-,rheo-,squeeze-
casting)
10.Principy výroby odlitků s usměrněnou krystalizací