Detail předmětu

Pokrokové materiály pro řezné nástroje

FSI-9PMRAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje posluchače s materiály pro řezné nástroje. Zabývá se rychlořeznými ocelemi, slinutými karbidy (bez povlaků, i s tvrdými otěruvzdornými povlaky), cermety, řeznou keramikou a supertrdými nástrojovými materilály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru) z hlediska jejich dělení, označování, vlastností, výroby a užití. Popisuje nejnovější nástrojové materiály předních domácích i zahraničních výrobců řezných nástrojů a metody jejich povlakování - CVD, MTCVD, PVD a další.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia, zejména v těchto oblastech: teorie a technologie obrábění, nauka o materiálu, fyzika, anglický jazyk.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška ověřuje teoretické znalosti přednesené a konzultované problematiky. Je pouze ústní.
Účast na přednáškách je doporučená. Účast ve cvičeních je povinná. Účast na přednáškách je doporučená, ale lze ji po předchozí dohodě s vyučujícím nahradit pravidelnými konzultacemi u vyučujícího, konzultacemi na vybraném odborném pracovišti mimo fakultu, případně návštěvou technické knihovny.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejnovějšímí specializovanými poznatky z oblasti materiálů pro řezné nástroje a konkrétními nástrojovými materiály předních domácích i zahraničních výrobců řezných nástrojů.
Předmět umožňuje získat podrobné znalosti o moderních materiálech pro řezné nástroje (dělení, značení, vlastnosti, výroba, výrobci, efektivní užití).

Základní literatura

HUMÁR, A. Materiály pro řezné nástroje. MM publishing s. r.o., Praha. 2008. 235s. ISBN 978-80-254-2250-2. (CS)
STAHL, J.-E. Metal Cutting Theories and Models. GB Seco Tools AB. 02858870 ST20126371. 2012. 580 pp. ISBN 978-91-673-1336-1. (EN)
BROOKES, K.J.A. Hardmetals and other Hard Materials. Second Edition. Shrewsbury, England: European Powder Metallurgy Association, 1992. 198 p. ISBN 0 9508995 3 4. (EN)
Trent, M., Wright, K.: Metal Cutting.Butterworth–Heinemann, 2000.4th ed. 464 p. ISBN 0-7506-7069-X (EN)
DE VOS, Patrick, Jan-Eric STÅHL, Kateřina DUFKOVÁ, Miroslav PÍŠKA a Martin SLANÝ. Opotřebení řezných nástrojů: praktické zkušenosti. Fagersta: Seco Tools AB, 2014, 168 stran (CS)

Doporučená literatura

SANDVIK CZ s.r.o. Technická příručka obrábění. 2005. C-2900:3CZE/01. AB Sandvik Coromant 2005.10.
HUMÁR, A., PÍŠKA, M. Materiály pro řezné nástroje. MM Průmyslové spektrum - Speciální vydání. Září 2004. ISSN 1212-2572., s. 84-96.
TECHNICKÉ MATERIÁLY, KATALOGY A PROSPEKTY firem Ceramtec, Ceratizit, Gühring, Iscar, Kennametal, Korloy, Mitsubishi, Pramet Tools, Sandvik Coromant, Seco, Walter, Widia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Obecné rozdělení a značení materiálů pro řezné nástroje, rychlořezné oceli a jejich aplikace
2.Slinuté karbidy bez povlaků a jejich aplikace
3.Slinuté karbidy bez povlaků a jejich aplikace
4.Povlakované slinuté karbidy a jejich aplikace
5.Povlakované slinuté karbidy a jejich aplikace
6.Cermety a jejich aplikace
7.Řezná keramika a její aplikace
8.Řezná keramika a její aplikace
9.Polykrastalický diamant a jeho aplikace
10.Polykrystalický kubický nitrid boru a jeho aplikace