Detail předmětu

Metalurgie oceli

FSI-9MEOAk. rok: 2023/2024

V návaznosti na předměty uvedené v prekvizitách získá doktorand potřebné teoretické základy pro vlastní modelování fyzikálně chemických procesů při výrobě oceli a sekundární metalurgii.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Dobré znalosti učiva z předmětů Metalurgie oceli, Teorie metalurgický procesů a Teorie slévárenských procesů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní s písemnou přípravou
Přednášející zadává studentům samostatnou práci. Účast na přednáškách je povinná.

Učební cíle

Připravit studenta na samostatné výpočty v oblasti modelování pochodů při výrobě oceli a sekundárním zpracování. Predikce výrobních pochodů.
Používání termodynamických rovnováh k při výpočtech potřebných k výrobě oceli a sekundární metalurgie. Vyžití jednoduchých kinetických závislostí pro průběh metalurgických reakcí. Podrobné znalosti v používání termodynamických dat z databází.

Základní literatura

1. Šenberger,J.: Metalurgie oceli. (skripta VUT, FSI). 2. Myslivec T.:Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL Praha 1971. 3. Hae-Geon-Lee: Chemical thermodynamics for metals and Material. Imperial College Press, 57 Shelton Str. London WC2H 9HE, Reprint 2001. 4. Turgdogan E. T.: Fundamentals of Steelmaking. The Institute of Materials 1996, ISBN186125 004 5.
Myslivec T.:Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL Praha 1971.
Turgdogan E. T.: Fundamentals of Steelmaking. The Institute of Materials 1996, ISBN186125 004 5.
Hae-Geon-Lee: Chemical thermodynamics for metals and Material. Imperial College Press, 57 Shelton Str. London WC2H 9HE, Reprint 2001.
Internet http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/opory/

Doporučená literatura

[2] Myslivec,T.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL Praha 1971. Bratislava 1985. [2] Myslivec,T.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL Praha 1971. [3] Brdička, -Kalousek,M.-Schutz,A : Úvod do fyzikální chemie, SNTL Praha 1972. [4] Moore,W. : Fyzikální chemie, SNTL Praha 1981. [6] Barin,I.- Knacke,O.:Thermochemical properties of inorganic subsatnces, Spriger- Verlag Berlin 1973. [7] Bůžek, Z.: Hutnické aktuality 28 (1988), č. 7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-MAT-K doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-MAT-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, doporučený
  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Termodynamika roztoků.
2. Parciální molární stavové veličiny.
3. Termodynamické rovnováhy.
4. Interakční koeficienty.
5. Gibbs-Duhemova rovnice.
6. Základy kinetiky metalurgických reakcí.
7. Nasycené roztoky železa uhlíkem.
8. Teoretické základy zpracování oceli ve vakuu.
9. Teoretické základy výroby vysokolegovaných ocelí a litin.
10. Teoretické základy odplynění a oduhličení oceli směsí Ar + O2.